dijous, 11 de febrer de 2021

Les baixes per COVID. Un altre camp de batalla.

El Real Decreto-ley 6/20, del 10 de març, estableix les baixes COVIC assimilades a accident de treball. El conveni del Lleure Educatiu i sociocultural, marca el complement fins el 100% del total del sou, de les baixes per accident.

Per tant, des de CCOO, sempre hem defensat que totes les baixes, ja sigui per prevenció o malaltia COVID, s'han de retribuir al 100%.

A partir del desembre, algunes treballadores ens van informar que els hi estaven pagant com una malaltia comú, és a dir el 85% (el que marca el conveni col·lectiu del Lleure per IT).

Des de la secció de CCOO, ja hem intentat negociar amb l'entitat per tornar al cobrament del 100% però ara per ara des del punt de vista legal és complicat que ho acceptin. Com a Comissions Obreres hem obert ja la via de conciliació.

En altres ocasions s'ha demostrat que quan un tema és porta i es manté amb una línia conseqüent i sostinguda en el temps, amb raons i voluntat de concertació, al final hem obtingut victòries.

Us anirem informant.
Volem treballar en codicions dignes!
Amb la nostra salut no s'hi juga!

#LleureenLluita


dilluns, 8 de febrer de 2021

Disponible la compensació econòmica de compatibilitat de la prestació per ERTO amb treball a temps parcial

 El Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre, va establir el dret a percebre una compensació econòmica a les persones beneficiàries d’una prestació per ERTO la quantia del qual s’hagués vist reduït en proporció al temps treballat per mantenir, en el moment del reconeixement inicial de la prestació, una o diverses relacions laborals a temps parcial no afectades per procediments de regulació temporal d’ocupació.

La sol·licitud d’aquesta compensació ha de realitzar-se fins al 30 de juny de 2021 a través de la presol·licitud.

A la infografia et mostrem els passos a seguir.

Pots trobar la sol·licitud a

https://bit.ly/erto-temps-parcial


dimecres, 27 de gener de 2021

La iniciativa de CCOO de judicialitzar el XII Conveni Col·lectiu del sector 0-3 dóna els primers fruits

 El 25 de gener s’ha celebrat l’acte de mediació en el Servei interconfederal de Mediació i Arbitratge (SIMA), arran dels conflictes col·lectius interposats per CCOO i CIG, a fi d’adequar les taules salarials al Salari Mínim Interprofessional (SMI).

Les pretensions de CCOO, a diferència de CIG que només se centrava en el primer punt, són dues:

  1. Que cap treballadora cobri per sota dels 950€ mensuals en 2020, sense considerar el Complement de Desenvolupament i Perfeccionament Professional (CPP), ja que, com indica el propi conveni, és un complement no absorbible i no compensable. Així mateix, expressem la mateixa pretensió per a 2021 amb l’SMI que es fixi per a enguany.
  2. Que es reconegui el dret de les educadores a cobrar un diferencial sobre la resta de categories sobre la base de la seva formació i responsabilitats.

Si bé les patronals han acceptat el primer punt, CCOO ha decidit mostrar la seva disconformitat amb l’acord aconseguit per la resta de les organitzacions patronals i sindicals (incloent a CIG), ja que s’ha posposat la nostra pretensió sobre les educadores.

El nostre conflicte versa sobre la totalitat de les taules salarials i entenem que fins que no es reconegui el dret de les educadores a percebre aquest diferencial, no podem avalar els acords. CCOO no deixa ningú enrere! Gràcies a la pressió exercida per CCOO, dimarts que ve se celebrarà una segona reunió en el SIMA de la qual dependrà la nostra posició final en la posterior Taula de Negociació. En cas que les organitzacions patronals no reconeguin el dret de les educadores a percebre una retribució per sobre d’altres categories, amb responsabilitats diferents, la demanda continuarà el seu curs i serà presentada en l’Audiència Nacional.

Per uns sous dignes en l’Educació Infantil 0-3!image_print

dimarts, 26 de gener de 2021

Nou pacte de manteniment dels ERTO fins el 31 de maig del 2021


Acord per prorrogar els ERTO i garantir el lloc de feina


● El nou pacte manté importants avanços socials, com el comptador a zero a la prestació per desocupació fins 2022, la impossibilitat d'acomiadar en els sis primers mesos de què finalitzi l'ERTO, l'ampliació de les exoneracions i el manteniment de la quantia de les prestacions.

● Aquesta nova pròrroga possibilita que les empreses es mantinguin, es preservi la feina i l’economia no retrocedeixi més.

Per CCOO, aquest és un acord per que els ERTO continuen sent l'instrument fonamental per evitar la destrucció de llocs de feina i el tancament d'empreses i que possibiliti que l'economia no torni enrere. Aquesta pròrroga manté importants garanties de feina i dona certesa a la societat davant una situació de crisis sanitària, social i econòmica sense precedents fins que superem aquesta pandèmia.

En aquest sentit, aquesta nova pròrroga manté punts tan importants com:

● El "comptador a zero" en la prestació per atur fins l'1 de gener de 2022.

● La quantia de les prestacions per atur en el 70% de la base reguladora.

● Totes les garanties de feina i la impossibilitat de acomiadar per sis mesos a els treballadors i treballadores afectades per ERTO.

● El nivell de les exoneracions.

● La formació per persones que estiguin en ERTO. Se les considera col·lectiu prioritari per accedir a les iniciatives formatives i es programen plans específics adaptats a aquestes persones.

● Les tres modalitats d'ERTO.

CCOO posen en valor el model dels ERTO com mecanisme de flexibilitat que evita acudir al acomiadament com fórmula de ajust i considerà que aquest acord és molt important per el nostre país, com s'ha demostrat des de l'inici de la pandèmia. 

diumenge, 24 de gener de 2021

CCOO impugna davant l’Audiència Nacional el XII Conveni Col·lectiu de Centres d’Assistència i Educació Infantil

El sindicat dóna inici així a una sèrie d’actuacions i iniciatives legals i judicials que anirà anunciant pròximament.

Després de l’última reunió mantinguda en la Taula Negociadora, amb objecte d’abordar l’adequació de les taules de retribucions de 2020 al Salari Mínim Interprofessional (SMI), CCOO anunciava l’inici d’accions legals en considerar que aquestes no poden reflectir imports per sota de l’SMI.

Així, el passat 28 de desembre CCOO presentava davant l’Audiència Nacional la corresponent demanda d’impugnació per il·legalitat del XII Conveni Col·lectiu, en la qual se sol·licita que es declarin nuls els imports establerts en les taules salarials per a aquelles categories les retribucions de les quals són a l’SMI.

Ens trobem en una situació en la qual no totes les treballadores tenen garantida, per conveni, la retribució mínima legal, ja que per a això depenen de si els hi correspon percebre el Complement por Perfeccionament Professional (CPP), el qual només reben qui compleixen determinats requisits i que a més “no serà absorbible ni compensable durant la vigència del present conveni”. Por tant, existeixen treballadores que no cobren aquest ni cap altre complement, i que reben un salari base mensual inferior als 950 € de l’SMI, situació que és clarament il·legal.

Des de CCOO hem donat el primer pas d’una sèrie d’actuacions i iniciatives legals i judicials que anirem anunciant, que tenen por objectiu pal·liar les mancances d’un conveni col·lectiu que perpetua la situació de precarietat laboral de milers de treballadores.

Per uns sous dignes en Educació Infantil 0-3!dilluns, 4 de gener de 2021

CCOO lamenta que altre cop el Govern s’oblidi de les Escoles Bressol

 El 23 de desembre es va publicar el Decret Llei 52/2020. Aquest Decret modifica el calendari escolar, incrementant en un dia les vacances escolars nadalenques i obrint la porta a les modificacions posteriors del calendari escolar en funció de les dades epidemiològiques, si s’escau.

Abans que res cal deixar clar que el seu àmbit d’aplicació és el que s’indica a l’Ordre EDU/119/2020, de 8 de juliol, que estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya on s’especifica:

Article 1

Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre s’aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Això comporta que a totes les llars d’infants que tinguin un calendari escolar propi o diferent del que es publica pels centres educatius no universitaris, no els hi serà d’aplicació aquest Decret. Queda, doncs, en mans de les titularitats de les escoles bressol obrir o no el 8 de gener.

CCOO recorda al Govern i al Departament que el 0-3 existeix i que els infants  i les professionals de les llars, que hi treballen, també poden agafar la COVID-19. Recordem que aquesta mesura de modificació de calendari ha estat presa per raons sanitàries, per tant s’hauria d’aplicar a tots els centres sense distinció.

També esmentar que en concret aquestes treballadores, tenen un nivell de risc de contagi més elevat, per les circumstàncies en què treballen. Els infants no poden dur mascareta, ni tenir una distància, de fet una de les tasques més importants d’aquestes treballadores és l’acompanyament emocional i afectiu a nadons i infants menors de tres anys.

Tampoc estan incloses en el calendari de detecció i proves massives a la tornada a l’escola, fent tests COVID. Elles no interactuen socialment? Els infants de les llars tampoc?

Denunciem que aquestes treballadores, de forma sistemàtica són oblidades per l’administració, posant en risc la seva salut i la dels infants que assisteixen, deixant a la voluntat de les empreses titulars l’obertura o no d’aquests centres.

EXIGIM  CAP DISCRIMINACIÓ PER A CAP PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ, EL PERSONAL DE LES LLARS D’INFANTS NO SÓN DE SEGONA.

EL  0-3 EXISTEIX!

dimecres, 23 de desembre de 2020

Accions Conveni Acció Social

Per tal de mostrar la nostra indignació i rebuig vers la resposta de la Patronal, que plantegen una pujada del 1,5% entre 2020 i 2021, el delegats i delegades d'acció social han plantejat accions a realitzar durant aquest mes de desembre.

1. Ahir dimarts 22 de desembre vam "Oferir" una panera o cistella nadalenca a la Patronal amb engrunes de pa . Ens vam trobar a la porta de la Confederació.

https://twitter.com/i/status/1341690668897452033 

2. Enviar una "felicitació Nadalenca" amb missatge, per què de manera individual se li faci arribar a la Confederació

Com: només cal descarregar l’arxiu adjunt , signar o afegir alguna nota personalitzada i enviar.

     via correu electrònicinfo@laconfederacio.org


Nosaltres ja hem fet arribar la nostra com a secció sindical.


3. Xarxes socials: durant aquest dies de Nadal farem difusió via xarxes socials (twitter, facebook....) les accions (podeu escriure un missatge, foto o adjuntar la "felicitació nadalenca"). Hem creat una etiqueta que defineix la nostra postura reivindicativa enfront del conveni bloquejat i que ens identifiqui en les xarxes socials. A part d’utilitzar el hashtag #ReAccioSocial també creiem que era important incloure alguns que pensem son molt característics i molt apropiats donada les dates que estem #LaConfederaciofumfumfum (que es lo que ens ven la Patronal) #apadrinauneducador i etiquetar a:

 @laconfederacio @aferssocialscat @ChakirelHomrani @FEDAIA @ecasacciosocial

També a nosaltres com a sector, per que ens puguem reconèixer i retuitejar @INTERVENCIOSOCIALCCOO

 

És molt important que les treballadores/és ens impliquem al màxim amb la nostra presència. La millora del nostre conveni serà possible si unides li plantem cara a la Patronal.

Per un conveni d'Acció Social més digne i just!!!  


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball