dilluns, 14 de setembre de 2020

41 vetlladores

Temps de lectura 2"

S’ha iniciat el període de negocions per a la modificació d’hores en el col.lectiu de vetlladors/es. Enguany la composició de la RLT inclou tant a representants de Numància(que representa als/les treballadores de Catalunya Central i Vallés Occidental) com de terres de l’Ebre.

Saludem aquesta ampliació en la representació com la realització d’un històric en el temps que Comissions Obreres li hem fet arribar a l’entitat en repetides ocasions. Això anirà en benefici del diàleg socials i millora la representació territorial.

Com en altres cursos el llistat de persones afectades és una de les informacions que més canvia en el temps. Aquest llistat pot variar en funció que els serveis territorials donin més hores(via informes favorables del CRAE)i possibles moviments de personal(sic).

Com a Comissions Obreres reiterem un curs més la necessitat per part de l’entitat de donar una informació que inclogui el total d’hores per territori i el nombre d’hores del curs passat. D’altre manera si seguim tenint només accés a les hores donades al principi de curs,no sabem si hi han hagut persones en el llistat que hagin patit modificacions o perdua d’hores en la seva jornada laboral.

Comissions Obreres vetllarem pel compliment del temps de negociació (fins a 15 dies segons l’art.41.3 de l’ET) ,malgrat la pressió per part de l’entitat, per escurçar al mínim els períodes de negociació. Si es manté el període de negociació establert la modificació es farà efectiva a partir del dia 25 de Setembre. Es degut a a això que es generen dues nòmines: una cobrant amb l'horari del curs passat i del 25 fins a final de mes cobrant respecte de les noves hores.

Com a sindicat de classe repetirem el format de consulta vinculant a les treballadores afectades, per decidir el sentit de la signatura de les nostres delegades. Una consulta que enllaça amb les pràctiques assemblearis en la vida interna del sindicat i que vol empoderar a un col.lectiu que curs rere curs veu afectades les seves precàries condicions laborals. 

Resultat d'imatges de vetlladores en lluita


 

divendres, 11 de setembre de 2020

ERTO cases de colònies i Albergs

Temps de lectura 1,00” 

Abans de l'estiu l'entitat ja ens avisava de la possibilitat de l'entrada en ERTO del personal de les cases de colònies de l'entitat. La impossibilitat de mantenir-les obertes, per la falta de previsió de reserves principalment dels coles, són les dades que posa sobre la taula l'entitat per justificar l'ERTO.  A prinicipis de setembre van començar les rondes de negociació, que actualment i per causes de COVID-19, estan temporalitzades en 7 dies. 

Com a Comissions Obreres la nostra intenció es seguir liderant la negociació com vam fer en els anteriors ERTOS, on la majoria de propostes van partir de les nostres delegades (malgrat no ostentar la presidència).

A banda de mantenir les mesures d’acompanyament d’anteriors ERTO, com el manteniment del càlcul per generar les pagues extres i vacances durant la suspensió del contracte, i que no hi haurà cap treballadora cobrant per sota dels 1000€ mensuals en relació a la jornada completa, hem aconseguit que aquest nou acord reculli explícitament que el pagament del 15% sobre el càlcul del SEPE arribarà en tot cas al 85% del sou de la treballadora afectada (en previsió a la reducció que el pagament del sepe fa als 6 mesos), i que la entitat avisi amb 3 dies d’antel.lació la reincorporació de la treballadora (i no com feia fins ara l’Entitat d’un dia per l’altre).

Com a Comissions Obreres sabem de la difícil situació que pateix el nostre sector i la incertesa per l’inici de curs però volem assegurar a les treballadores de cases colònies i Albergs de la Fundació Pere Tarrés que hem posat tot el nostre empeny i capacitat per aconseguir el millor acord dins de les circumstàncies actuals.
dijous, 10 de setembre de 2020

Concentració de CCOO 9 de setembre per demanar Respecte per l'Educació. Intervenció del Lleure.

 


Intervenció Gemma Martínez Secció Sindical Asistentes Escolares i Cristina Broto Secció Sindical Fundació Pere Tarrés.

“Dins i fora de l’aula, educant no sobra ningú.”

No és cap secret que el Lleure ha estat un dels sectors educatius que més ha sofert la crisi de la covid-19. Les monitores de menjador, vetlladores, suport educatiu a les escoles bressol, matiners, dinamitzadors i educadors culturals, han patit ERTOS molt durs al Març. Han vist els seus contractes suspesos d’un dia per l’altre. Amb un SEPE i un atur saturats fins al punt d’haver-hi treballadores que porten més de sis mesos sense cap ingrés a la seva llar.

A principis d’estiu les cases de colònies i casals anaven a ser la primera prova de com seria el contacte entre nens, joves i adolescents. Però el cert és que malgrat les incerteses del primer moment, la bona disposició dels treballadors i les treballadores del Lleure van fer que la covid passes de puntetes aquest estiu pel Lleure. Un grau tan alt de professionalitat que donava esperança a la resta de la comunitat educativa que les coses es podien fer bé.

Són situacions molt dures, dramàtiques les que viuen moltes treballadores del Lleure que veuen com tot i fer un servei essencial han de viure sota l’angoixa d’un inici de curs incert, amb la por de perdre la feina o en quines condicions de seguretat i higiene hauran de tornar.

Fa anys que les Comissions Obreres al Lleure lluitem per aconseguir que les diferents administracions públiques reconeguin el caràcter educatiu i la qualitat de les activitats del sector, exigint la regulació del sector envers ràtios, formació dels professionals, mínims educatius, qualitat dels projectes i tornarà a ser necessari que treballem per reclamar un retorn segur als centres de treball.

Amb una regulació clara que doni seguretat tant a treballadors com a famílies. Amb una baixada en les ràtios, ampliació de jornades laborals per cobrir nous torns, concreció de les mesures de seguretat necessàries, epis, etc.

En el Lleure sabem el que és remuntar situacions difícils, aportant solucions. En un sector on abunda la precarietat, on s’ha de treballar per assolir una representació social. Volem seguir demostrant la nostra implicació, que els treballadors i les treballadores vegin que les Comissions Obreres els representa i dóna solucions en moments on la nostra tasca diària s’orienti a fer entendre que educant no hi sobra ningú.


Clica aquí per veure totes les intervencions

Concentració de CCOO 9 de setembre per respecte per l'educació! Intervenció 0-3

Escoles Bressol - Intervenció Jenifer Mesa Secció Sindical Cavall de Cartró.


Estem aquí a la concentració per fer visible 0-3!

0-3 és un sector abandonat per l’estat, per la Generalitat. Estem cansades de veure notícies i sentir parlar d’escola i no ens mencionen a nosaltres!

Som escola infantil, som llar d’infants, NO guarderia! Estem fent un retrocés! Nosaltres no guardem infants, acompanyem, respectem els seus ritmes, eduquem!

Els infants es mereixen una escola digna!

Sabem, som conscients que hem de fer canvis, per tenir una escola segura, per això volem un protocol digne! No recomanacions!
Hi ha llar d’infants municipals externalitzades, i haurem de treballar sota criteris d’empreses privades i ajuntaments.

No s'han baixat les ràtios a totes les escoles, les mascaretes que per cert, són quirúrgiques, algunes companyes les han de portar tot el dia, altres ens les podem treure perquè es considera un grup estable, grup bombolla.

La mascareta quirúrgica és la millor? O la més barata?

I el sector de la neteja? Ningú en parla
Però tenen més feina, les mateixes hores i el mateix sou!!! Podran netejar i desinfectar?
Prou explotació!

Volem treballar amb condicions dignes! Avui i sempre, volem ser escoltades, que se’ns doni la importància que tenim.

Els tres primers anys de vida marquen la diferència.

Volem adults amb valors, educació, amb pensament propi i autocrític, això es comença des de petits!

Per tant hem de lluitar per les nostres petites que seran el nostre futur!

Clica aquí per veure totes les intervencions


dimarts, 8 de setembre de 2020

Reivindicació del lleure en l'àmbit escolar. Inici de curs 2020-2021El menjador escolar és ara més que mai  un element essencial  que permet tant l’equilibri nutricional dels infants com la conciliació familiar, i ocupa un espai molt important en l’educació emocional i no formal dels infants. Espais més lliures i no guiats on s’aprèn a socialitzar, a resoldre conflictes i a créixer.

Tot i la importància d’aquest servei escolar, no podem oblidar que les treballadores i treballadors de menjador, de l’aula matinal i les extraescolars treballen molts cops en condicions precàries de jornades parcials i fraccionades, i amb contractes fixos-discontinus.  Aquestes treballadores porten des del 13 de març en ERTO, amb les dificultats que s’ha tingut pel cobrament d’aquest, moltes d’elles encara no han cobrat o han cobrat quantitats equivocades, i s’estan trobant amb moltes dificultats per solucionar-ho.

Tampoc oblidem que  les negociacions del conveni col·lectiu van quedar congelades per la covid-19, i de moment no hi ha previst cap millora de salari de cara al 2020.

És per aquesta raó que reivindiquen el reconeixement de la  nostra tasca de treballadors i treballadores del lleure, i exigim:

Mesures complementàries que garanteixin la seguretat d’infants i treballadores i treballadors del menjador. 

Actualment les úniques mesures plantejades pel govern a l’hora del menjador és deixar una cadira al mig entre grups que no siguin “bombolla”. 

Estem parlant de menjadors  ja saturats  i massificats de per si.. És el moment de posar una normativa clara que doni seguretat tant a treballadors com a famílies, i que la incertesa davant del COVID-19  no repercuteixi en llocs de feina.

Què demanem des de CCOO?: 

  • Baixades de ràtios. Que permetin el control de les mesures de seguretat.
  • Torns generalitzats  a tots els menjadors ampliant l’horari dels treballadors/es actuals.
  • Utilització de diferents espais per evitar aglomeracions i massificació als menjadors.
  • Constitució de la mesa paritària de salut laboral per concretar les mesures de seguretat necessàries. Mascaretes FFP2, per la inviabilitat de mantenir les distàncies de seguretat, sobretot amb infants amb NEE i en l’espai de menjador donat que els infants no porten les mascaretes. 
  • Tenir en compte el personal vulnerable, adaptant els llocs de feina o accedint a baixes per risc laboral.

Estabilitat salarial i contractual

  • Creació d’una mesa sectorial per valorar i anticipar-se als diversos escenaris i problemàtiques.
  • Manteniment de salari en cas de confinament del grup bombolla o de tota l’escola o institut.

Continuar les negociacions del conveni col·lectiu per la recuperació salarial del sector.

També dins l’àmbit educatiu trobem dos col·lectius especialment sensibles per la seva invisibilitat i per la seva precarietat. D’una banda tenim el personal de suport educatiu de les Escoles Bressol de l’IMEB i d’altra tenim el personal vetllador.

El primer grup de treballadores, que com la gran part del sector, és un grup molt feminitzat i que sovint no té massa visibilitat es troba en una situació d’incertesa a pocs dies de començar el curs degut a que l’ajuntament va treure una nota de premsa el 28 d’Agost on afirma que “…es complementarà amb 3h. més de d’educadores de suport educatiu durant el dia …” Dons bé, a dia d’avui ni les empreses gestores ni les pròpies persones treballadores no han rebut cap informació respecte aquesta informació.

Finalment trobem el col·lectiu de vetlladores que té una situació endèmica que fa que quan s’acosta el mes de setembre arribi el moment del que ja s’ha convertit en una malaurada tradició, la negociació de la compensació que rebran gran part d’aquest col·lectiu per la retallada d’hores que any rere any realitza el departament d’Educació. Cada any han de veure com es van fraccionant més les seves jornades i han de realitzar la seva tasca en 2 o més centres diferents per tal de poder ingressar un sou mínimament digne.

Per això convoquem a totes les treballadores de l’educació a una concentració el 9 de setembre a les 12 hores a la plaça del Rei. 

Volem donar veu a totes les realitats, especialment a les més precàries, per sortir amb més força a defensar les nostres condicions de treball i una educació segura per a tothom!
dimarts, 21 de juliol de 2020

Comunicat davant dels acomiadaments dels serveis de dinamització, emancipació i participació juvenil d’Esplugues de Llobregat

La secció sindical de CCOO de la Fundació Pere Tarrés mostrem tot el nostre suport a les
treballadores d’aquests serveis d’Esplugues del Llobregat acomiadades d’un dia per un altre per
l’entitat i sota l’emparament de l’Ajuntament. I defensem que les condicions laborals no les poden
determinar unilateralment el client (ens públic) ni el licitador (empresa que gestiona un servei
subrogat) a través de contractes mercantils, sinó que sorgeixen des del lloc de treball i d’acord
amb el dret laboral.

L’ajuntament d’Esplugues aprofitant la finalització del contracte amb la Fundació Pere
Tarrés, i tot i poder ampliar un any més la pròrroga de la licitació, ha decidit carregar-se
aquest servei d'interès públic pels joves del municipi sense cap justificació ni
argumentació.
Per altra banda, la Fundació ha decidit tirar pel dret i “aprofitant la negligent acció de l’ens
local”, acomiadar adduint causes objectives a aquests/es treballadors/es d’un dia per un
altre.

Què hi ha darrere d’aquests acomiadaments?
Que no ens enganyin amb jugades legals, darrere d’aquest acomiadament està el pur interès
d’uns i altres. L’ajuntament ha aprofitat el tancament físic dels centres per estalviar-se el cost del
pressupost fins que no es superi aquest període de pandèmia. I per part de l’Entitat desvincular-se del manteniment de llocs de treball, encara que fos en suspensió, per tal d’estalviar-se costos, i
poder licitar de nou més endavant contractant de nou els treballadors però amb unes noves
condicions més precàries.

Ajuntaments i empreses col·laboren en la precarització de les condicions laborals dels
joves, emparant-se en la llei de contractació pública i la situació actual per la COVID-19, amb una
degradació de la gestió dels equipaments públics que patim tots.

No és el primer ajuntament que ho fa, tot i que després les seves webs s'omplen de plans de
reconstrucció econòmica i social per la Covid-19. Tampoc serà la primera ni l’última empresa que
ho farà malgrat que es posin la etiqueta “social” al darrere. Des de CCOO denunciem aquestes
pràctiques i treballem per organitzar-nos per fer front a aquestes pràctiques precaritzadores.dijous, 16 de juliol de 2020

Comunicat del Comitè d'Empresa de la Fundació Pere Tarrés

Us deixem el comunicat d'empresa de la Fundació Pere Tarrés sobre la detecció de possibles vulneracions de drets dels treballadors i treballadores en matèria de consulta.dissabte, 20 de juny de 2020

Negociació ERTO per causes productives.

Dijous 11 de juny l'entitat ens comunicava l'inici de les negociacions per prolongar l'ERTO per causes productives.

A causa de la COVID-19, i el tancament dels centres de treball, l'entitat va presentar un ERTO per causes productives a principis d'abril que afectava sobretot a treballadores d'estructura de la FPT. La data de finalització d'aquest ERTO era el 19 de juny, tot i que en aquell moment la legislació la lligava a l'estat d'alarma.

Durant aquests mesos, s'ha anat desafectant a personal a mesura que les activitats començaven a funcionar, ja sigui de manera total o parcial (és a dir part de la jornada). En aquests moments, encara queden algunes treballadores en ERTO, i l'entitat ha obert un nou procés negociador per prolongar-ho.

Què hem intentat?
El nostre primer objectiu ha sigut la reducció de la llista de persones afectades. Tot i que és veritat que s'ha reduït molt des de la presentació del ERTO a l'abril, encara considerem que hi ha persones afectades que no queda clara la justificació de la falta de producció. Considerem que una bona organització dins l'entitat permetria descolapsar alguns departaments saturats traient gent de l'entitat.
En aquest sentit l'entitat s'ha negat de manera rotunda.

Quan comença aquest nou ERTO?
Les negociacions van finalitzar el divendres 19 de juny. Data que també finalitzava l'ERTO per causes productives. Per falta de temps aquest ERTO no pot començar fins al 23 de juny. Per tant, aquests 3 dies els assumirà l'entitat fent una desafecció de l'ERTO i una tornada a afectar.

Duració de l'ERTO?
Aquest anirà en funció de l'àmbit. Hi ha treballadores que la data de finalització és a 31 de juliol, i d'altres fins al 31 de desembre. Dit això  l'entitat es compromet a anar desafectant en funció  que les activitats comencin a funcionar amb normalitat.

Vacances i ERTO
Aquelles treballadores que el seu calendari laboral marcava les vacances en un moment en què continuen afectats a l'ERTO, l'entitat els desafectarà per vacances i acabades aquestes les tornarà a afectar. 

Què hem aconseguit?
  • Es mantenen les condicions de l'Erto anterior. Complementació del SEPE fins arribar al 85% del sou (recordeu que aquest càlcul és individual). És general igualment vacances i pagues dobles. Cap sou a jornada completa per sota dels 1000€ mensuals ( i la seva proporcionalitat en jornades parcials)
  • Aquelles treballadores que anteriorment estaven afectades per un ERTO a causa de força major de moment (i a l'espera de nova normativa) passen a aquest nou expedient, beneficiant-se de les mesures esmentades anteriorment (complementació, vacances, i pagues... En cas que finalment una nova legislació permetés que continuessin en el ERTO al qual ja estaven imputades, mantindrien també els beneficis d'aquest acord.
  • Taula de seguiment de les afectacions i desafectacions, per poder valorar conjuntament els canvis constants  que fan modificar la productivitat de l'entitat.

Finalització dels contractes fixes-discontinuos. Pasos per demanar l'atur.

El personal de menjador, personal vetllador, extraescolar, etc... salvant alguna excepció, el dia 19 de juny es suspendrà el seu contracte fins el pròxim setembre.

En aquest moment l'entitat us dona de baixa de l'ERTO a causa de força major i envia la documentació a la Seguretat Social perquè qui ho desitgi pugui demanar l'atur.

Des de CCOO hem instat a l'entitat a fer l'enviament dels certificats d'empresa amb la major previsió possible per tal d'evitar problemes que ens hem trobat altres anys.

Recordeu que per demanar l'atur haureu de ser vosaltres  qui feu la sol·licitud. Us enviem una plantilla amb els passos per demanar l'atur. Clica aquí

Quan ens donin la cita al sepe serà el moment idoni per regularitzar tots els problemes que anem arrastrant mentre hem estat en l'erto, és a dir, si hem estat consumint atur ( al estar en erto no hem consumit dies d'atur) quan no ens pertocava, si ens han pagat quantitat erroneas, si no hem cobrat abril, si no ens han pagat alguna mensualitat sencera, si no han tingut en compte els fills a càrreg,....

dissabte, 6 de juny de 2020

Complement del l'ERTO per causa de força major

Com ja sabeu fa mesos que intentem que l'ERTO per causes de força major sigui complementat per l'entitat de la mateixa manera que es fa a l'ERTO per causes productives. 
Aquest complement beneficia a quasi 900 persones la majoria de menjadors tant públics com concertats, personal d'albergs, i altres centres que també van patir el tancament a causa del COVID-19.

Dimecres passat l'entitat es comprometia a realitzar aquest complement  del 15% del pagament del SEPE dels mesos d'abril, maig i juny. El pagament el realitzaran a mitjans de juny.

Si voleu saber com es calcula aquest 15% us deixem l'enllaç on l'expliquem: https://bit.ly/complement15


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball