dijous, 21 de juny de 2018

Estat de les negociacions del Conveni Estatal de centres d'assistència i educació infantil

És possible precaritzar encara més un conveni de mínims?

Les organitzacions patronals ho tenen clar i pensen que sí.
Després de mesos de negociacions, el passat 11 de juny van presentar la seva última “ocurrència” en la Taula de Negociació, mostrant la seva més absoluta falta de respecte als milers i milers de treballadores del sector.

Clica aquí per saber les propostes: 
Llegeix tota la informació sobre l'estat de les negociacions del conveni de Escoles Bressol de gestió privada.

Davant aquest plantejament tan distant de les propostes unitàries sindicals, CCOO, com a sindicat més representatiu del sector, no tolerarà que se segueixi menystenint a milers de persones i no descarta iniciar mobilitzacions si no es plantegen mesures que permetin començar a recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims anys de contenció salarial.

Amb CCOO lluites, Amb CCOO avances!


dimarts, 22 de maig de 2018

Acord sobre el Permís de Formació


El passat 9 de maig es va signar un acord entre la part social i l'entitat per millorar la gestió del Pla de Formació de l'empresa.

Tot i que, aquest acord està allunyat de les pretensions de CCOO  quant a que formació es refereix, hem decidit signar-ho com un primer pas per tenir veu dins del Pla de Formació a l'entitat. Un fet a què tenim dret, i fins al moment  no se'ns ha reconegut. Un espai que CCOO ha liderat fent propostes i estudiant detingudament el pla de formació , ja que considerem la formació com un dret que ens permetrà millorar les condicions laborals  de les treballadores i traballadors.

En què consisteix l'acord:
 -Es reconeix el dret a què la formació sigui considerada jornada laboral. Per tant, si es fa un curs del Pla de Formació de l'entitat fora de l'horari laboral, aquelles hores podran ser recuperades pel treballador/a. 

Quantes hores tenim per formació:
- Les hores de formació a què té dret un treballador/a, estan marcades per l'Estatut dels Treballadors. Són 20h anuals, proporcionals a la jornada. Aquestes hores podran acumular-se en cinc anys.
Amb aquest acord, hem aconseguit millorar les hores de formació, ja que les jornades menors de 18h setmanals tindran fins a 10h anuals de permís de formació. i de 19 a 37,5 la totalitat de les 20h anuals.

Com demanar aquest permís de formació?:
- Les hores es podran demanar seguint el mateix protocol que per demanar un altre permís retribuït.
Us deixem l'enllaç al document del permís retribuït.   (Encara no surt el permís de formació, treballarem perquè també aparegui)

A tenir en compte...
- Quan el càlcul del calendari laboral surtin dies a favor de l'entitat, les hores de formació seran assumits per aquests dies.

L'Estatut dels Treballadors i el conveni col.lectiu del Lleure i socio-cultural ja reconeixen aquest dret, però fins al moment moltes treballadores de l'entitat que treballen directament amb els usuaris no es veien beneficiades. Aquest acord signat simplifica aconseguir el permís per aquestes hores de formació.


Un altre punt que contempla l'acord, és la possibilitat per les treballadores i treballadors de l'entitat de  fer els cursos que s'ofereixen a Carolines, com a part del Pla de Formació.
Aquest punt, tot i que ens sembla positiu, considerem que s'haurà de negociar de cara a altres anys molt millor, ja que el blindatge de les condicions el fan quasi impossible accedir-hi.
Podeu llegir aquí el document sencer. (Encara l'entitat no ens ha passat el document signat).


Aquí podeu consultar el Pla de Formació del 2018

Si necessiteu més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

2n reunió Conveni Col·lectiu Lleure i Socio-Cultural

El passat 10 de maig vam tenir la 2a reunió entre patronal i la part social del Conveni Co·lectiu del Lleure i Socio-Cultural.
Una reunió on es va fer palés les dificultats que trobarem per arribar a consensos, defensar els nostres drets com a treballadores i treballadors, i aconseguir un repartiment just dels actuals beneficis.

Pròxima reunió 7 de juny.

Clica per veure les Propostes CCOO conveni Lleure Socio-culturaldijous, 17 de maig de 2018

Al.legacions a la licitació de la gestió de EBM Cucutràs

Avui, la Secció Sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés conjuntament amb la Federació Educació de CCOO i amb coordinació amb la Secció Sindical de l'Ajuntament de la Llagosta, hem portat al registre  les al·legacions al concurs públic per gestionar l'Escola Bressol Cucutràs de la Llagosta, actualment gestionada per l'entitat FPT.

El plec de clàusules administratives, contradient la normativa laboral aplicable, no preveu la subrogació del personal actual. 

Reclamem la modificació de la licitació, i que s'expliciti la subrogació del personal que actualment està en plantilla mantenint les condicions actuals.

Des de CCOO no podem admetre que se'ns tracti com a mercaderia, i lluitem i lluitarem per la dignificació dels nostres llocs de feina.

dimecres, 25 d’abril de 2018

Baixada de Ràtios JA!

#MenysRàtiosMésQualitat


Per a les CCOO, la planificació educativa és clau per poder entomar les problemàtiques d’escolarització i requereix un canvi radical en el posicionament dels darrers governs de la Generalitat. Un canvi que passi per deixar de pensar en les places escolars com en un mercat, on es fomenti la competitivitat entre centres per triar un determinat alumnat. No es pot deixar la garantia del dret a l’educació al mercat. Els drets de ciutadania només poden ser garantits pels poders públics vetllant els interessos de l’alumnat i de la societat a la que va dirigida l’educació.

Som conscients que aquest canvi, que ha de comportar obligatòriament canvis en la legislació educativa catalana, són complicats en un moment polític com l’actual. Però no per això podem tolerar els perjudicis per a la ciutadania catalana que representa no prendre decisions polítiques.

En defensa de la qualitat educativa del sistema català, les CCOO proposem als grups parlamentaris catalans que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent. Així, a les noves aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de postobligatòria 30, amb tots els desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals.

Aquestes ràtios d’alumnes han de servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a implementar una veritable escola inclusiva. Així mateix, evitarà el tancament d’aules de P3 i els impactes que representen:
 • Socials, perquè acaba provocant l’abandonament de l’estructura creada.
 • Laborals, no només per la pèrdua de llocs de treball del personal docent, sinó també del personal de suport a l’educació tant a l’horari lectiu com l’extraescolar.
 • Pedagògics, perquè tancar línies i atapeir les aules amb més de 25 alumnes, sense TEI i amb la limitació de recursos de suport, no genera qualitat educativa.

Una reducció de ràtios que també s’haurà de veure reflectida als menjadors escolars, que ara mateix no està recollida a cap normativa general. Des de CCOO estem treballant per tal que el no nat Decret de Menjadors Escolars limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar.

Ens vols ajudar a fer-ho possible? Aquí et donem algunes idees:

1. Signa la petició electrònica adreçada a tots els grups del Parlament de Catalunya. Envia a tots els teus contactes aquest link: Bit.ly/SignaBaixadaDeRàtios

2. Si ets personal educatiu, ajuda'ns a recollir el suport dels membres del Claustre del teu centre. 

3.- Fes arribar a l'AMPA del teu centre aquesta carta, demanant-li el seu suport a la petició de baixada de ràtios.

4.- Demana als grups municipals de la teva localitat que donin suport a una moció de l'Ajuntament per aconseguir-ho.  

5.- Ajunta't amb més persones i recolliu signatures en aquests fulls, i feu-nos-els arribar.  

6.- Demana al Consell Escolar del teu centre que s'hi adhereixi

dijous, 5 d’abril de 2018

Accions formatives abril-maig Fundació Paco Puerto

Des de la Fundacio Paco Puerto ens fan arribar els cursos programats per aquest any 2018. Aquestes accions de formació hi poden participar alumnes de tots els sectors, tant persones ocupades com aturades.

En cas que us interessi algun curs, podeu apuntar-vos a través de la seva web: https://fundaciopacopuerto.cat/, o informar-vos trucant al telèfon de cada comarca que trobareu a l'exel que us deixem a continuació.
divendres, 23 de març de 2018

Sentència del TS sobre els permisos retribuïts

 A partir d'un conflicte col·lectiu plantejat davant l'Audiència Nacional, respecte a la interpretació del Conveni Col·lectiu de Contact Center,  el passat 13 de febrer  el Tribunal Suprem conclou::

Els permisos retribuïts han d'iniciar-se el primer dia laborable, si el fet causant es produeix en dia festiu o de descans


Pots llegir més aquí:
http://bit.ly/notainformativa1


dimarts, 13 de març de 2018

Valoració del pla de formació presentat per l'entitat

El passat 27 de febrer, l'empresa ens va fer arribar als Representants Legals dels Treballadors/es el Pla de Formació Interna de l'entitat pel 2018.

Tot i que des de la Secció Sindical de CCOO considerem que sobre el paper és un bon Pla de Formació, no el podem donar per vàlid, ja que manca gran part de la informació que hauria d'acompanyar-lo i que és imprescindible perquè sigui efectiu.Alguns d'aquests punts imprescindibles:
 • El Pla de Formació ha de marcar concretament les dates de realització. En cas que la formació sigui fora de l'horari laboral, instem a l'empresa a negociar les dates, la compensació de les hores formatives, i en alguns casos l'obligatorietat d'aquesta formació. 
 • Quins d'aquests cursos són obligatoris per necessitats de centre de treball, i quins són optatius.
 • Criteris per accedir als cursos i selecció de participants.  Imprescindible per assegurar-nos que no existeix cap tipus de discriminació. Des de CCOO considerem bàsic, donar prioritat a aquells col·lectius de treballadores i treballadors amb baixa qualificació i amb més dificultats per promocionar-se dins de l'entitat. 
 • Balanç de les accions formatives de l'any 2017. Tenir coneixement dels cursos que han funcionat, els que no. Quantitat de treballadores i treballadors han accedit a formació, i hores realitzades. Treballadors/es que no han pogut accedir als cursos perquè ja estaven plens. Pressupost utilitzat per l'entitat per la formació (tant els subvencionats per la Fundació Tripartita com el propi de l'entitat), etc... 
 • Informació sobre els Plans Individuals de Formació que s'han sol·licitat a l'entitat, els que s'han portat a terme i els denegats. 
 • Tot i que dins del Pla de Formació hi ha cursos oberts a qualsevol àmbit, trobem a faltar cursos específics que cobreixin les necessitats formatives d'alguns dels àmbits més minoritaris de l'entitat que no s'han tingut en compte.
 • No apareixen al Pla de Formació de l'entitat els acords de formació arribats en les negociacions del 41 pel col·lectiu de Vetlladores. 

Després de fer la valoració del Pla de Formació, hem posat en coneixement tant a l'entitat com al Comitè d'empresa, per tal de negociar un Pla de Formació més transparent, que tingui en compte tots els àmbits i les necessitats i especificitats dels diversos treballadors i treballadores que conformen l'entitat.


Us continuarem informant!

dilluns, 12 de març de 2018

Inspecció ens torna a donar la raó


Diferents col·lectius i persones individuals han confiat en la Secció Sindical de CCOO i en els seus delegats i delegades , per solucionar un tema que és cabdal en l'entitat per la qual treballem, els contractes en obra i servei.

La Fundació Pere Tarrés, utilitza aquest tipus de contracte en frau de llei, com a política d'empresa cada cop que realitza un nou contracte. Una manera d'allargar el període de prova marcat en el conveni col·lectiu, i de disciplinar a les noves treballadores que entren a l'empresa, sense tenir en compte els perjudicis que en elles provoca. Un cop més Inspecció del Treball ens dóna la raó, i obliga a l'empresa a reconvertir tots aquells contractes en obra i servei que hi havia a l'àmbit d'aules nocturnes. 


Durant els dos anys d'aquest nou mandat del Comitè de Numància, hem instat al Comitè a pressionar i denunciar aquesta pràctica de l'entitat, ja que des de CCOO consideràvem que no podíem permetre l'elevat nombre de temporalitat fraudulenta. La solució que va donar l'empresa i que podeu consultar en aquest post, ens és insuficient.

Aquest nou reconeixement d'inspecció del treball, ens anima a continuar endavant, i és per aquesta raó que el passat 2 de febrer registràvem una nova denúncia a Inspecció del Treball, aquesta amb caràcter general, i per aconseguir que es revisin tots aquells contractes, siguin de l'àmbit que siguin, que estiguin en frau de llei.dijous, 1 de març de 2018

Assemblea oberta conjunta de CCOO i UGT per informar de la vaga del 8M

El dimarts 6 de març a les 14h a l'Auditori de l'Espiga, delegades i delegats de CCOO i UGT convoquen a les treballadores i treballadors de la Fundació Pere Tarrés a una assemblea informativa de la Vaga General del 8M.

Vols saber per què es convoca aquesta Vaga?
Quines són les reivindicacions?
De què parlem, quan es diu Bretxa Salarial?
Perquè una vaga de dues hores?

El dia 6 us contestarem totes aquestes preguntes.
Us hi esperem!!!

LLoc: Auditori de l'Espiga (Carrer Joan Gamper 30, Barcelona)
Data: 6 de març
Hora: 14h


683 50 25 82 // 628 44 22 81
ssfpt.ccoo@gmail.com


 •       Pel sector del lleure educatiu i sociocultural serà al matí de 12 a 14h i tarda de 18 a 20h.
 •       Per les Escoles Bressol de 15 a 17h

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball