dissabte, 12 de juny de 2021

Suport educatiu

La Força del LLeure

 Us convoquem el pròxim 17 de juny a les 11h a la concentració a la Plaça Sant Jaume en pro del Conveni del Lleure, Educatiu i Sociocultural sota el lema La Força del Lleure, un pas endavant en el Conveni

La passivitat també pot arribar a ser una forma de generar conflicte

Com us vam explicar a finals de gener, després d’un període en què la negociació del IV Conveni Col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural va quedar aturada per la COVID-19, semblava que aquesta es reprendria amb noves convocatòries de la comissió negociadora.

Des d’un bon inici, CCOO hem reivindicat la millora de les condicions de treball en general i, concretament, :

  • Revisió salarial
  • Revisió de diferents aspectes , com ara, les categories professionals, els permisos, els plusos , la jornada…

El que ens hem trobat ha sigut una voluntat negociadora nul·la per part de les patronals bastida de diferents excuses. Si temps enrere l’excusa per a no negociar era que havíem d’esperar que es confirmés “la pujada del preu del menjador”, ara ha sigut “el context poc estable pel sector motivat per la COVID-19”, “la impossibilitat d’assumir nous costos per la situació de pandèmia”, etc.

Aquesta manca de voluntat negociadora s’ha posat en relleu no només en què no s’ha avançat res en les diferents matèries proposades pels sindicats, sinó també en l’absència de resposta a les peticions de convocatòria de la comissió negociadora del conveni fetes per la part social. Tot plegat és una falta de respecte a totes les persones que treballen al sector.

La irresponsabilitat de les patronals del sector del Lleure Educatiu i Sociocultural no ens deixen cap altra opció que iniciar un període de mobilitzacions i accions administratives i jurídiques orientades a redreçar aquesta situació. En aquesta línia, les primeres iniciatives que posem en marxa són:

  • Els sindicats presents a la negociació del conveni, a iniciativa de CCOO, hem demanat  la mediació del Tribunal Laboral de Catalunya per tal  de trobar una solució a la situació de bloqueig del IV Conveni a què ens han portat les patronals.
  • CCOO estem estudiant amb el nostre gabinet jurídic la possibilitat d’interposar un conflicte col·lectiu per tal que les empreses del lleure es facin càrrec dels complements de les baixes per Covid a fi de cobrar el 100% del salari tal i com estableix el conveni en el seu article 89.2.  …
  • Alhora, CCOO us convoquem a una concentració a la plaça de Sant Jaume de Barcelona el pròxim 17 de juny a les 11 hores. La Generalitat, i les administracions en general, han d’entendre que també són responsables de què les empreses amb qui liciten els serveis respectin unes condicions de treball dignes pels treballadors i treballadores.


dijous, 3 de juny de 2021

L’acord de 26 de maig per prorrogar els ERTO serà vigent des de l’1 de juny del 2021 fins al 30 setembre del 2021

 Manté la millora del 70% de la prestació d’atur derivada d’un ERTO

La base de càlcul per a les prestacions es mantindrà en el 70 % de la base reguladora de la persona treballadora, que no veurà disminuïts els seus ingressos al 50 % de la base reguladora una vegada transcorreguts els 6 primers mesos, tal com passava fins al 31 de maig.

Aquest sistema de prestació decreixent era vigent des de la modificació realitzada pel PP al juliol del 2012. Es manté la modificació, que va introduir el III Acord dels ERTO del setembre passat, per mantenir el poder adquisitiu dels treballadors i treballadores.

Manté la prestació d’atur derivada d’un ERTO per a les persones treballadores incloses en expedients de regulació temporal o de reducció de jornada que no siguin beneficiàries de prestacions per desocupació.

Es mantenen les millores en la prestació d’atur per a les persones que treballen a temps parcial

Les prestacions per atur reconegudes en l’àmbit dels ERTO d’aquest acord es compatibilitzen amb la realització d’un treball a temps parcial no afectat per mesures de suspensió, i no es deduirà de la quantia de la prestació la part proporcional al temps treballat.

Incorporació efectiva als ERTO i prestació extraordinària per a treballadors i treballadores fixos discontinus

La disposició addicional tercera de l’acord obliga les empreses a incorporar efectivament als ERTO els treballadors i treballadores amb contracte fix discontinu i les persones que realitzen treballs fixos i periòdics que es repeteixen en dates certes, prenent com a referència el treball efectiu fet entre l’1 de juny i el 30 de setembre del 2019 o, si els contractes són posteriors, el mateix període teòric de crida del 2020.

Es manté la prestació extraordinària de l’article 9 del Reial decret llei 30/2020 per a les persones treballadores amb contracte fix discontinu o que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixen en determinades dates que hagin resultat afectades per un ERTO durant el període teòric d’activitat (el que feia referència fins al 31 de gener ara es considera fins al 30 de setembre del 2021).

Podran percebre també aquesta prestació extraordinària les persones treballadores amb contracte fix discontinu no afectades prèviament per un ERTO que hagin esgotat les prestacions o els subsidis a què tinguessin dret si així ho sol·liciten en un termini de 15 dies.

Aquesta prestació s’abonarà per períodes mensuals i en idèntica quantia que l’última prestació contributiva per desocupació que la persona afectada hagués percebut o, si escau, la quantia mínima de la prestació contributiva.

Es manté el comptador a zero

El comptador a zero continuarà  vigent en els termes previstos en l’article 8.7 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de setembre.

Les persones treballadores afectades per un ERTO mantindran el comptador a zero si fossin afectades per un acomiadament objectiu, individual o col·lectiu, o per un altre de basat en qualsevol causa, que sigui declarat improcedent, o per la finalització d’un contracte temporal amb inici de la relació laboral anterior al primer estat d’alarma. La finalització de la relació laboral ha de produir-se abans de l’1 de gener del 2022 o si s’extingeix el seu contracte temporal abans d’aquesta data.

Salvaguarda de l’ocupació

Aquest V Acord social en defensa de l’ocupació manté els compromisos de salvaguarda adquirits en l’article 5 del Reial decret llei 30/2020.

S’estableixen 6 mesos de salvaguarda de l’ocupació per a les empreses que s’acullin a un ERTO.

En cas que existís un compromís anterior vigent de manteniment de l’ocupació, l’inici del nou període de salvaguarda començarà quan hagi conclòs el de l’ERTO anterior.

Com en l’acord anterior, a les empreses acollides a un ERTO no es podran realitzar hores extraordinàries, establir-se noves externalitzacions de l’activitat ni concertar-se noves contractacions, siguin directes o indirectes, excepte per raons de formació, o altres raons objectives i justificades, fins al 30 de setembre del 2021.

També es mantenen els límits fixats en els anteriors acords sobre el repartiment de dividends i la prohibició de radicar-se en paradisos fiscals per a les empreses que vulguin acollir-se a un ERTO amb exoneracions fins al 30 de setembre del 2021.

Es manté la impossibilitat d’al·legar les causes que motiven els ERTO per extingir el contracte o acomiadar.

CCOO defensa els drets i lluita per les millores de les condicions de les treballadores de l’Educació Infantil


 

dimecres, 12 de maig de 2021

Cicle de debats + Educació en temps de pandèmia

Des de la federació d’educació de CCOO hem organitzat un Cicle de Debats per reflexionar sobre l’educació en temps de pandèmia.

Volem debatre sobre diferents aspectes que ens preocupen com: la coeducació a les aules, la bretxa digital, l’esbiaix de gènere a l’FP, el valor educatiu del 0-3, el lleure educatiu com un dret confinat i l’abandonament escolar prematur.

Durant el que resta d’aquest curs tots els tercers dimecres de cada mes de 18 h a 19:30 h escoltarem i conversarem amb diferents persones de la Comunitat Educativa per treure conclusions i aportar solucions a les conseqüències que aquesta crisi sanitària ha portat al món educatiu.

Us deixem el vídeo:                                                                 

        

divendres, 7 de maig de 2021

CCOO TREBALLA PERQUÈ ES RECONEGUI EL DRET DE LES EDUCADORES A COBRAR UN DIFERENCIAL

 Xerrada: el valor del 0-3 al context de pandèmia: reptes i oportunitats

 El passat Dimecres 21 d’Abril va tenir lloc el debat el valor del 0-3 al context de pandèmia: reptes i oportunitats. Durant prop de dues hores vam poder dedicar un espai exclusiu per parlar de la petita infància i del valor educatiu d’aquesta etapa.

Des de CCOO considerem fonamental donar visibilitat a la tasca que es fa des de les Escoles Bressol i la importància educativa i social d’aquesta etapa, una etapa amb una identitat pròpia molt definida.

Volem aprofitar per donar les gràcies a tots els que vau assistir i especialment a les ponents per compartir la seva mirada amb nosaltres!

Us compartim l’enllaç, per sinó vau poder assistir en directe!

Salut!


dilluns, 19 d’abril de 2021

Declaració de la Renda 2020

Si has estat afectat per ERTO es possible que hagis de fer la declaració de la Renda per tenir 2 pagadors.

Aquí et deixem alguns punts que has de tenir en compte:
Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball