dilluns, 4 de gener de 2021

CCOO lamenta que altre cop el Govern s’oblidi de les Escoles Bressol

 El 23 de desembre es va publicar el Decret Llei 52/2020. Aquest Decret modifica el calendari escolar, incrementant en un dia les vacances escolars nadalenques i obrint la porta a les modificacions posteriors del calendari escolar en funció de les dades epidemiològiques, si s’escau.

Abans que res cal deixar clar que el seu àmbit d’aplicació és el que s’indica a l’Ordre EDU/119/2020, de 8 de juliol, que estableix el calendari escolar del curs 2020-2021 per als centres educatius no universitaris de Catalunya on s’especifica:

Article 1

Àmbit d’aplicació
Aquesta Ordre s’aplica als centres educatius no universitaris de Catalunya, públics i privats, llevat d’aquells que per la seva singularitat tinguin un calendari específic autoritzat.

Això comporta que a totes les llars d’infants que tinguin un calendari escolar propi o diferent del que es publica pels centres educatius no universitaris, no els hi serà d’aplicació aquest Decret. Queda, doncs, en mans de les titularitats de les escoles bressol obrir o no el 8 de gener.

CCOO recorda al Govern i al Departament que el 0-3 existeix i que els infants  i les professionals de les llars, que hi treballen, també poden agafar la COVID-19. Recordem que aquesta mesura de modificació de calendari ha estat presa per raons sanitàries, per tant s’hauria d’aplicar a tots els centres sense distinció.

També esmentar que en concret aquestes treballadores, tenen un nivell de risc de contagi més elevat, per les circumstàncies en què treballen. Els infants no poden dur mascareta, ni tenir una distància, de fet una de les tasques més importants d’aquestes treballadores és l’acompanyament emocional i afectiu a nadons i infants menors de tres anys.

Tampoc estan incloses en el calendari de detecció i proves massives a la tornada a l’escola, fent tests COVID. Elles no interactuen socialment? Els infants de les llars tampoc?

Denunciem que aquestes treballadores, de forma sistemàtica són oblidades per l’administració, posant en risc la seva salut i la dels infants que assisteixen, deixant a la voluntat de les empreses titulars l’obertura o no d’aquests centres.

EXIGIM  CAP DISCRIMINACIÓ PER A CAP PROFESSIONAL DE L’EDUCACIÓ, EL PERSONAL DE LES LLARS D’INFANTS NO SÓN DE SEGONA.

EL  0-3 EXISTEIX!

dimecres, 23 de desembre de 2020

Accions Conveni Acció Social

Per tal de mostrar la nostra indignació i rebuig vers la resposta de la Patronal, que plantegen una pujada del 1,5% entre 2020 i 2021, el delegats i delegades d'acció social han plantejat accions a realitzar durant aquest mes de desembre.

1. Ahir dimarts 22 de desembre vam "Oferir" una panera o cistella nadalenca a la Patronal amb engrunes de pa . Ens vam trobar a la porta de la Confederació.

https://twitter.com/i/status/1341690668897452033 

2. Enviar una "felicitació Nadalenca" amb missatge, per què de manera individual se li faci arribar a la Confederació

Com: només cal descarregar l’arxiu adjunt , signar o afegir alguna nota personalitzada i enviar.

     via correu electrònicinfo@laconfederacio.org


Nosaltres ja hem fet arribar la nostra com a secció sindical.


3. Xarxes socials: durant aquest dies de Nadal farem difusió via xarxes socials (twitter, facebook....) les accions (podeu escriure un missatge, foto o adjuntar la "felicitació nadalenca"). Hem creat una etiqueta que defineix la nostra postura reivindicativa enfront del conveni bloquejat i que ens identifiqui en les xarxes socials. A part d’utilitzar el hashtag #ReAccioSocial també creiem que era important incloure alguns que pensem son molt característics i molt apropiats donada les dates que estem #LaConfederaciofumfumfum (que es lo que ens ven la Patronal) #apadrinauneducador i etiquetar a:

 @laconfederacio @aferssocialscat @ChakirelHomrani @FEDAIA @ecasacciosocial

També a nosaltres com a sector, per que ens puguem reconèixer i retuitejar @INTERVENCIOSOCIALCCOO

 

És molt important que les treballadores/és ens impliquem al màxim amb la nostra presència. La millora del nostre conveni serà possible si unides li plantem cara a la Patronal.

Per un conveni d'Acció Social més digne i just!!!  


dimarts, 22 de desembre de 2020

A partir de l'1 de gener del 2021 s'igualen els permisos dels dos progenitors.

 A partir de l'1 de gener del 2021 s'equipararà el permís de la mare biològica i l'altra persona progenitora.

Podran gaudir de 16 setmanes de permís per maternitat/paternitat. 

  •   6 setmanes obligatòriament i ininterrompudament  després del part,  
  •   La resta del permís, en períodes setmanals tant acumulatius com de manera interrompuda, fins que l'infant compleixi 12 mesos.
  • S'ha de comunicar amb 15 dies d'antelació a l'empresa.

El permís de lactància és considerat un permís individual de les treballadores i treballadors. Recordeu que tots i totes les treballadores de la Fundació Pere Tarrés tenim el dret de l'acumulació de la lactància en 30 dies naturals.


dimecres, 16 de desembre de 2020

Nota Informativa Conveni Acció Social

Us deixem el comunicat conjunt CCOO -UGT sobre les negociacions del conveni col·lectiu d'acció social.

Conveni bloquejat per la patronal des del febrer 2019, ja que no volien parlar de res que  impliqués un cost econòmic per les entitats, amb l’argumentari que si l´administració no augmentava les tarifes públiques, ells no pudien augmentar salaris.

Ara aquest escenari a canviat, però les propostes de les patronals són risòries, engrunes per les treballadores.  

A la reunió del 4 de desembre de 2020 la patronal només arriba a oferir una pujada de l'1% pel 2020 amb efectes retroactius des de gener i d’un 0,5% pel 2021 que considerem inacceptable i indignant, ja que incompleix clarament l'esperit de l’article 13 del Decret llei que indica que la millora econòmica aprovada pel Govern ha de “propiciar, necessàriament, una millora de les condicions laborals i retributives de les persones treballadores…”.

Et deixem el comunicat 👇

Descarrega en PDF


dimarts, 15 de desembre de 2020

Treball a distància

Des de CCOO fa anys que intentem posar sobre la taula de negociació el tema del teletreball. Abans de la COVID, proposàvem implantar-lo més com una mesura de conciliació i de trobar avantatges als treballadors/es. Sempre hem trobat reticències de l'entitat per negociar cap mesura fora del presencialisme.

A partir del 13 de març del 2020, la situació de la pandèmia ha obligat a l'entitat a prendre mesures de teletreball pels treballadors/es de l'estructura.  Un fet que en un principi havia de ser aïllat i puntual, i que  els treballadors/es  van assumir pel moment de pandèmia que es vivia, ara per ara ja portem 6 mesos i no sembla que canviï en un període curt de temps.

Aquesta tardor el govern va aprovar la nova llei de teletreball  REGULAT EN EL RDL 28/2020 .
Aquesta norma a la seva disposició tercera explicita que no és d'aplicació per la situació del treball a distància adoptat com a mesura de contenció sanitària  i que per tant en aquests casos ens hem de regir per “la normativa laboral ordinària”. 

I que diu la normativa ordinària: SÍ que especifica que les empreses estan obligades a dotar i a mantenir els mitjans, els equips, les eines i els consumibles necessaris. Al mateix temps, la negociació col·lectiva ha d’establir la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d’aquesta modalitat de treball a distància, si n’hi hagués i no haguessin estat ja compensades.

Quina situació tenim a l'entitat?
L'última reunió dels tres comitès amb l'entitat (Numància, Santaló i Carolines), l'entitat nega la seva obligació a compensació de despeses derivades del treball a distància. S'escuda en la gran inversió realitzada per poder posar a disposició de tots els treballadors/es ordinadors (mitjans, equips per realitzar les tasques)... i ens informa de que aquell treballador/a que necessiti equipament per mantenir l'ergonomia (ex: cadires, ...) pot parlar-ho amb el coordinador/a i passar a buscar-lo. 


Des de CCOO, considerem que tot i els moments complexes que estem visquen, aquesta manera de procedir sobre els mitjans, els equipaments i la compensació no són les adequades. No podem traslladar una obligació de l'entitat que ha de ser negociada amb la RLT, per una petició personal de cada treballador/a que pot arribar a implicar arbitrarietat.

CCOO seguirem insistint per poder arribar a un acord sobre treball a distància tant a l'entitat com al Comitè.

dimecres, 9 de desembre de 2020

Estructura salarial Escoles Bressols

Des de CCOO, i a través de la revisió d'algunes nòmines de companyes de bressol, ens hem adonat  que tot i que la gestió d'una bressol entrés en licitació, per tant segons el conveni canviés la seva estructura salarial, la FPT no ho respectava.

Després d'un parell de reunions i de consultes de l'entitat amb els corresponents assessors, ens confirmen que les bressols que han passat per licitació pública la seva estructura salarial s'ha d'adaptar al que marca el conveni.

dimarts, 24 de novembre de 2020

ERTO impediment /limitació extraescolars i sales d'estudi

L'empresa a comunicat a la  RLT, l'inici d'un expedient de regulació temporal d'ocupació a causa de les restriccions proposades per la Generalitat com a mesures de contenció de la pandèmia. 

Aquest expedient és forçós, el que vol dir que no requereix negociació amb la RLT, només d'informar. Estarà regulat pel Real Decret llei 30/2020, que diferencia entre ERTO de d'impediment i de limitació. La diferència entre un i l'altre només implica diferencies en l'exoneració de les quotes patronals de l'entitat.

Pel que fa al contracte públic que l'Ajuntament té amb la FPT per gestionar les Sales Nocturnes, al març del 2020 amb el confinament, el Real Decrete Ley 8/2020  obligava a les administracions  a pagar a les empreses gestores dels seus serveis els sous dels treballadors/es sempre i quan l'empresa no els poses en ERTO. Al decaure l'estat d'alarma aquest decret i norma ja no és vàlida. Al suspendre l'ajuntament el contracte, l'entitat passa directament a posar als treballadors/es en ERTO forçós.

diumenge, 15 de novembre de 2020

CENTRES D’ASSISTÈNCIA I EDUCACIÓ INFANTIL

 

El 13 de novembre es va reunir la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d’àmbit estatal de Centres d’Assistència i Educació Infantil, tal com CCOO havia exigit en l’última reunió, amb l’objectiu d’abordar l’adequació de les taules salarials al Salari Mínim Interprofessional (SMI), segons estableix la disposició final quarta del conveni col·lectiu.

CCOO va presentar una proposta per a les taules generals i les de gestió indirecta, en l’apartat B, que passa per establir un diferencial en el salari base de 150€ sobre l’SMI per a les educadores i de 50€ per al personal d’administració i serveis i les auxiliars de suport.

Així mateix, plantegem a la reunió que aquestes taules salarials han d’actualitzar-se des de l’1 de gener de 2020, data en què va entrar en vigor l’SMI establert per a l’any en curs.

La proposta que ens van fer arribar les organitzacions patronals, d’introduir en el conveni un text que especifiqui que ningú podrà cobrar per sota dels 950€ mensuals (per 14 pagues), representa una autèntica presa de pèl, ja que això és precisament el que regula el Reial decret del SMI per 2020. A més, significaria acceptar l’absorció del complement de desenvolupament i perfeccionament professional (CPP).

CCOO va deixar ben clar que no acceptarà solucions que representin que treballadores amb diferent formació i responsabilitats percebin idèntiques retribucions. El col·lectiu de les educadores ha de ser valorat en la seva justa mesura i això passa necessàriament per establir uns salaris d’acord a les seves capacitats.

La reunió va finalitzar sense cap tipus d’avanç i a després de fixar una nova trobada en els propers dies.

Per uns sous dignes a l’Educació Infantil 0-3!

AMB CCOO LLUITES, AMB CCOO AVANCES
dilluns, 2 de novembre de 2020

Denuciem a la Pere Tarrés per la seva manca de vigilància anti-covid

Des de principis de Setembre CCOO vam advertir a l'Entitat(Recursos Humans) i a la presidència del Comitè(USOC-UGT)de totes les demandes que ens estaven arribant des dels centres de treball. 

Falta d'EPIS, manca de protocols d'actuació, manca de material anti-covid adaptat al lloc de treball o al servei etc...

La improvització i la unilateralitat de l'Entitat que feia oïdes sordes a les nostres demandes i jugava al joc de la confusió traslladant la pilota de la responsabilitat del Comitè de Salut Laboral(presidència UGT) a Recursos Humans s'havien d'acabar.

És lamentable que una vegada més siguem les CCOO en solitari qui denunciem les males praxis de la  @Fundperetarres i que aquesta només reaccioni quan accionem aquest mecanisme. 

Diàleg i concertació, sí!

Jugar amb la salut dels/les treballadors/es, no!

la salut de les treballadores és el primer. Ja està bé de passar-vos la pilota d'un comitè a un altre.Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball