dilluns, 17 de setembre de 2018

Finalització del procés de negociació de l'art. 41. Qüestions pràctiques.

Divendres 14 va finalitzar el procés de negociació de les Modificacions de Condicions de Treball de manera col·lectiva per aquelles treballadores i treballadors que perden part de la seva jornada laboral.

I ara què?
Segurament divendres us va arribar la carta informant-vos que us han reduït les hores, el dia que es fa efectiva la mesura i les mesures compensatòries per les treballadores afectades.

 • Si accepteu la Modificació. Haureu de signar el document que l'entitat us ha fet arribar. La reducció no es farà efectiva fins al dia 24 de setembre. És a dir, que cobrareu fins el dia 24 de setembre les mateixes hores que teníeu anteriorment.

 • No accepteu la Modificació:
 • Doncs teniu dret a una indemnització de 20 dies per any treballat amb un topall de 9 mesos, si la reducció d'hores no ha sigut major al 50% de la jornada.
 • En cas de reducció de més d'un 50% de la jornada, la indemnització serà de 33 dies per any treballat, amb un topall de 9 mesos
 • En cas d'acomiadament per falta d'assignació de servei,s'abonarà la indemnització de 33 dies per any amb un topall de 12 mensualitats.
 • En cas de disconformitat amb la decisió de l'entitat, i que es consideri injustificada la reducció, el treballador/a podrà impugnar-la davant la jurisdicció social '.

En un altre post farem una valoració del procés de negociació i de les mesures d'acompanyament aconseguides.

I si encara tens dubtes sobre el 41. No dubtis! Contacta amb nosaltres!

dimecres, 12 de setembre de 2018

Inici de curs de les treballadores Intèrprets de Signes


Un any més, a un día de començar el curs escolar, la majoria d'intèrprets de signes d'ensenyaments no universitaris encara no tenen assignat ni l'alumne, ni el centre, ni la jornada que realitzaran el curs 2018-2019.

Des de CCOO denunciem la falta de planificació del departament d'ensenyament, i la utilització que es fa de l'entitat gestora (La Fundació Pere Tarrés) com si fos una ETT, el que provoca inestabilitat, precarietat i incertesa en les treballadores intèrprets de signes.
Ara com ara, la majoria de treballadores encara no han rebut la carta de crida que l'entitat està obligada a fer arribar 15 dies abans del començament del servei.

La majoria de treballadores i treballadors reben l'ordre d'incorporació d'un dia per altre o inclús en el mateix dia, això implica una disponibilitat absoluta cap a l'empresa, o inclús la renúncia de part de la jornada en cas que aquesta no pugui ser assumida pel treballador/a en cas d'incompatibilitat amb altra feina, vida familiar o personal.
Aquesta immediatesa en la incorporació, tampoc permet la preparació adient necessària per interpretar cicles formatius, i assignatures amb un vocabulari específic, i variant en funció del temari que toca interpretar.

Per altra banda, la falta d'assignació del servei d'interpretació, també implica el començament del curs per l'alumnat sord afectat, sense la possibilitat d'accés a tota la informació que es dóna a l'aula, una mancança que pot anar-se agreujant en funció del temps que trigui el servei a adjudicar-se.

Pel que fa a la resta de condicions laborals dels i les Intèrprets de signes, estem parlant de treballadores amb jornades parcials, que sovint no arriben al 60% de la jornada completa, amb jornades diàries amb diverses interrupcions, sense hores pagades per preparar les classes a interpretar, i amb una incertesa absoluta davant l'absentisme de l'alumne a interpretar.

Instem tant al departament d'ensenyament com a l'entitat licitadora (la Fundació Pere Tarrés) a buscar millors formes de gestió, per poder millorar les condicions laborals i d'incertesa d'aquests treballadors i treballadores.


dilluns, 3 de setembre de 2018

Inici del procès de negociació del 41. Vetlladores


Imatge relacionada

El Comitè d'Empresa ha iniciat el període de consultes amb la Fundació Pere Tarrés per aplicar una modificació de les condicions laborals al col.lectiu de vetlladores (Lots Maresme, Baix Llobregat i Tarragona).

En què consisteix?
L'article 41.2 de l'ET regula les causes d'aplicació de la modificació de les condicions laborals i el nombre de treballadores a qui pot arribar a afectar.
També estableix el període de consultes i la seva duració.

Quant dura?
La seva aplicació es fa després d'un període consultes (que no serà de més de 15 dies). Aquest curs el període de negociació entre la Pere Tarrés i el Comitè d'Empresa està fixat fins al 14 de Setembre.

Drets de la treballadora?
l'Entitat haurà de notificar a cada treballadora la data d'aplicació de la modificació, que no podrà ser abans de 7 dies després de finalitzar el període de consultes. Fins a aquella data la treballadora haurà de percebre el mateix salari d'abans de la modificació de les condicions laborals.

En el cas que la treballadora resultés perjudicada per la modificació tindrà dret a rescindir el seu contracte i percebre una indemnització de 20 dies per any treballat, amb el topall de 9 mesos.
En el cas de que la treballadora no opti per rescindir el contracte però es mostri disconforme amb la decisió empresarial podrà impugnar-la davant la jurisdicció social, qui decidirà si la modificació està justificada o no.

Negociació amb l'Entitat. Curs 2018/019.
A la primera reunió s'ha acordat seguir el mateix format de les anteriors reunions(acta de formalització d'inici del període de consultes i emplaçament a presentar les plataformes de negociació per a la pròxima reunió).
Les Delegades de Comissions Obreres farem propostes d'acord amb el que majoritàriament han manifestat les treballadores afectades: transparència en com s'aplica la modificació i les mesures d'acompanyament, formació d'acord amb les necessitats del lloc de treball i respecte de les antiguitats.

Si tens dubtes, posa't en contacte amb nosaltres.
Seguirem informant!


dilluns, 30 de juliol de 2018

INFORMACIÓ SOBRE LES NEGOCIACIONS DEL CONVENI DEL LLEURE EDUCATIU I SOCIOCULTURAL


Abans de que arribi l'agost i tot es relentitzi, us fem arribar el comunicat conjunt dels tres sindicats presents a la negociació del Conveni Col.lectiu del Lleure i Educatiu i Sociocultural.

Cinc cèntims: 

 • La plataforma presentada per la patronal significa un retrocés important de les condicions laborals del sector.😡
 • Com la negociació anirà per llarg, la part social demanem preaviment l'actualització de les taules salarials 2017-2018.  Ja que fa temps que els 💸💸💸💸
 • La patronal respon que fins al setembre del 2019 ⇒  Ni de bon tros ...😤
 • Nosaltres responem! INTOLERABLE ...👊
 • O hi ha repartiment o👉👉CONFLICTE!!!

Agafem força pel setembre!


Descarrega't aquí el comunicat en PDF

dimecres, 25 de juliol de 2018

Vetlladores. Curs 18/19. Article 41.

La Fundació Pere Tarrés ja ens ha fet arribar a la representació de les treballadores, la seva intenció d'utilitzar l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors per modificar les jornades laborals del col.lectiu de vetlladores(retallant-les en la majoria de casos).
Un curs més ha posat les dates d'inici de la Negociació en període de vacances. Amb la connivència dels sindicats amb majoria al Comitè(UGT-USOC).
La intencionalitat es clara:estalviar-se qualsevol tipus de despesa addicional en la retallada d'hores. Si poses les dates de negociació del 30 d'Agost al 12 de Setembre està clara la seva intenció, acabar la negociació abans que s'incorporin a la crida les treballadores(doncs fins que no acaba el procés de negociació d'un 41 les treballadores han de cobrar el sou que cobressin abans de la modificació).
Així  la Fundació per aquesta via de no voler fer coincidir la negociació amb la incorporació de les treballadores va pagar 23 dies de salari al 2015,però 15 dies el 2016 i 0 dies el 2017!!Aquest ha estat el seu objectiu sostingut al llarg dels cursos i porten dos que com a mínim ja ho han aconseguit.
La nostra proposta ha estat  començar les Negociacions amb l'Entitat el dia 13 de Setembre per poder tenir a la majoria de delegades en actiu(transparència i participació per a que sigui la majoria del Comitè qui decideixi de ratificar o no l'acord amb l'Entitat i no dues o tres personess en petit Comitè). I també a les treballadores incorporades i amb capacitat d'intervenir en el procés de negociació.
Mal comencem!
Seguirem informant.


Els drets es lluiten o es perden!
Lluita amb CCOO!  
Resultat d'imatges de vetlladores en lluita

dijous, 21 de juny de 2018

Estat de les negociacions del Conveni Estatal de centres d'assistència i educació infantil

És possible precaritzar encara més un conveni de mínims?

Les organitzacions patronals ho tenen clar i pensen que sí.
Després de mesos de negociacions, el passat 11 de juny van presentar la seva última “ocurrència” en la Taula de Negociació, mostrant la seva més absoluta falta de respecte als milers i milers de treballadores del sector.

Clica aquí per saber les propostes: 
Llegeix tota la informació sobre l'estat de les negociacions del conveni de Escoles Bressol de gestió privada.

Davant aquest plantejament tan distant de les propostes unitàries sindicals, CCOO, com a sindicat més representatiu del sector, no tolerarà que se segueixi menystenint a milers de persones i no descarta iniciar mobilitzacions si no es plantegen mesures que permetin començar a recuperar el poder adquisitiu perdut en els últims anys de contenció salarial.

Amb CCOO lluites, Amb CCOO avances!


dimarts, 22 de maig de 2018

Acord sobre el Permís de Formació


El passat 9 de maig es va signar un acord entre la part social i l'entitat per millorar la gestió del Pla de Formació de l'empresa.

Tot i que, aquest acord està allunyat de les pretensions de CCOO  quant a que formació es refereix, hem decidit signar-ho com un primer pas per tenir veu dins del Pla de Formació a l'entitat. Un fet a què tenim dret, i fins al moment  no se'ns ha reconegut. Un espai que CCOO ha liderat fent propostes i estudiant detingudament el pla de formació , ja que considerem la formació com un dret que ens permetrà millorar les condicions laborals  de les treballadores i traballadors.

En què consisteix l'acord:
 -Es reconeix el dret a què la formació sigui considerada jornada laboral. Per tant, si es fa un curs del Pla de Formació de l'entitat fora de l'horari laboral, aquelles hores podran ser recuperades pel treballador/a. 

Quantes hores tenim per formació:
- Les hores de formació a què té dret un treballador/a, estan marcades per l'Estatut dels Treballadors. Són 20h anuals, proporcionals a la jornada. Aquestes hores podran acumular-se en cinc anys.
Amb aquest acord, hem aconseguit millorar les hores de formació, ja que les jornades menors de 18h setmanals tindran fins a 10h anuals de permís de formació. i de 19 a 37,5 la totalitat de les 20h anuals.

Com demanar aquest permís de formació?:
- Les hores es podran demanar seguint el mateix protocol que per demanar un altre permís retribuït.
Us deixem l'enllaç al document del permís retribuït.   (Encara no surt el permís de formació, treballarem perquè també aparegui)

A tenir en compte...
- Quan el càlcul del calendari laboral surtin dies a favor de l'entitat, les hores de formació seran assumits per aquests dies.

L'Estatut dels Treballadors i el conveni col.lectiu del Lleure i socio-cultural ja reconeixen aquest dret, però fins al moment moltes treballadores de l'entitat que treballen directament amb els usuaris no es veien beneficiades. Aquest acord signat simplifica aconseguir el permís per aquestes hores de formació.


Un altre punt que contempla l'acord, és la possibilitat per les treballadores i treballadors de l'entitat de  fer els cursos que s'ofereixen a Carolines, com a part del Pla de Formació.
Aquest punt, tot i que ens sembla positiu, considerem que s'haurà de negociar de cara a altres anys molt millor, ja que el blindatge de les condicions el fan quasi impossible accedir-hi.
Podeu llegir aquí el document sencer. (Encara l'entitat no ens ha passat el document signat).


Aquí podeu consultar el Pla de Formació del 2018

Si necessiteu més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

2n reunió Conveni Col·lectiu Lleure i Socio-Cultural

El passat 10 de maig vam tenir la 2a reunió entre patronal i la part social del Conveni Co·lectiu del Lleure i Socio-Cultural.
Una reunió on es va fer palés les dificultats que trobarem per arribar a consensos, defensar els nostres drets com a treballadores i treballadors, i aconseguir un repartiment just dels actuals beneficis.

Pròxima reunió 7 de juny.

Clica per veure les Propostes CCOO conveni Lleure Socio-culturaldijous, 17 de maig de 2018

Al.legacions a la licitació de la gestió de EBM Cucutràs

Avui, la Secció Sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés conjuntament amb la Federació Educació de CCOO i amb coordinació amb la Secció Sindical de l'Ajuntament de la Llagosta, hem portat al registre  les al·legacions al concurs públic per gestionar l'Escola Bressol Cucutràs de la Llagosta, actualment gestionada per l'entitat FPT.

El plec de clàusules administratives, contradient la normativa laboral aplicable, no preveu la subrogació del personal actual. 

Reclamem la modificació de la licitació, i que s'expliciti la subrogació del personal que actualment està en plantilla mantenint les condicions actuals.

Des de CCOO no podem admetre que se'ns tracti com a mercaderia, i lluitem i lluitarem per la dignificació dels nostres llocs de feina.

dimecres, 25 d’abril de 2018

Baixada de Ràtios JA!

#MenysRàtiosMésQualitat


Per a les CCOO, la planificació educativa és clau per poder entomar les problemàtiques d’escolarització i requereix un canvi radical en el posicionament dels darrers governs de la Generalitat. Un canvi que passi per deixar de pensar en les places escolars com en un mercat, on es fomenti la competitivitat entre centres per triar un determinat alumnat. No es pot deixar la garantia del dret a l’educació al mercat. Els drets de ciutadania només poden ser garantits pels poders públics vetllant els interessos de l’alumnat i de la societat a la que va dirigida l’educació.

Som conscients que aquest canvi, que ha de comportar obligatòriament canvis en la legislació educativa catalana, són complicats en un moment polític com l’actual. Però no per això podem tolerar els perjudicis per a la ciutadania catalana que representa no prendre decisions polítiques.

En defensa de la qualitat educativa del sistema català, les CCOO proposem als grups parlamentaris catalans que, de forma immediata, elaborin la normativa corresponent per tal de reduir les ràtios de les aules catalanes gradualment, començant el curs vinent. Així, a les noves aules d’infantil i primària, el màxim nombre d’alumnes haurà de ser de 20, a les de secundària obligatòria 25 i a les de postobligatòria 30, amb tots els desdoblaments necessaris per garantir la qualitat i la seguretat. Pel primer cicle de l’educació infantil també s’ha de produir una reducció de la ràtio, en la línia de les recomanacions europees, fins aconseguir 6, 9 i 15 alumnes per nivell. Igualment, el nombre d’alumnes a les aules dels Centres d’Educació Especial i als diferents Serveis d’atenció a l’alumnat amb necessitats educatives específiques, s’ha de reduir respecte dels actuals.

Aquestes ràtios d’alumnes han de servir per millorar la qualitat educativa que es presta als nostres centres i per ajudar a implementar una veritable escola inclusiva. Així mateix, evitarà el tancament d’aules de P3 i els impactes que representen:
 • Socials, perquè acaba provocant l’abandonament de l’estructura creada.
 • Laborals, no només per la pèrdua de llocs de treball del personal docent, sinó també del personal de suport a l’educació tant a l’horari lectiu com l’extraescolar.
 • Pedagògics, perquè tancar línies i atapeir les aules amb més de 25 alumnes, sense TEI i amb la limitació de recursos de suport, no genera qualitat educativa.

Una reducció de ràtios que també s’haurà de veure reflectida als menjadors escolars, que ara mateix no està recollida a cap normativa general. Des de CCOO estem treballant per tal que el no nat Decret de Menjadors Escolars limiti el nombre d’alumnes per educadora en funció del cicle escolar.

Ens vols ajudar a fer-ho possible? Aquí et donem algunes idees:

1. Signa la petició electrònica adreçada a tots els grups del Parlament de Catalunya. Envia a tots els teus contactes aquest link: Bit.ly/SignaBaixadaDeRàtios

2. Si ets personal educatiu, ajuda'ns a recollir el suport dels membres del Claustre del teu centre. 

3.- Fes arribar a l'AMPA del teu centre aquesta carta, demanant-li el seu suport a la petició de baixada de ràtios.

4.- Demana als grups municipals de la teva localitat que donin suport a una moció de l'Ajuntament per aconseguir-ho.  

5.- Ajunta't amb més persones i recolliu signatures en aquests fulls, i feu-nos-els arribar.  

6.- Demana al Consell Escolar del teu centre que s'hi adhereixi

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball