divendres, 18 de maig de 2012

Qué demanem com a Secció Sindical


Després de les eleccions sindicals del passat Desembre del 2011 els delegats i delegades de CCOO que vam sortir escollides el Comitè d'Empresa, vam començar a plantejar una sèrie de reivindicacions de millora a la Fundació Pere Tarrés. Fins ara portem varies reunions amb la direcció i la resposta ha sigut que “s'ho estudiaran” o bé que “ho ajornem per a la següent reunió”. Quasi bé com fan en la negociació del 3r Conveni del Lleure Socioeducatiu que porta bloquejat des de fa mesos.
Les nostres reivindicacions com a delegats i delegades de CCOO dins del Comitè d'Empresa són les d'aconseguir una millor regulació de la Jornada Indirecta i pactar un tant per cent de conversió de contractes d'obra i servei a fixes-discontinus.
Pel tema de la Jornada Indirecta. Aquest any els monitors i monitores hem acabat “devent dies” a l'empresa. En total els seus càlculs surten a 7 dies que diuen ens han pagat i per tant hem de recuperar. A compte de què ho han pagat?Doncs a compte de la Jornada Indirecta. Degut a això argumenten que les reunions de valoració trimestral, el fer les fitxes de valoració, preparar activitats o bé la Trobada de Monitors i Monitores no seran remunerades.
En canvi nosaltres no compartim aquests càlculs que fa la Fundació que òbviament li beneficien. També creiem que no es pot obligar a anar al Centre de Treball fent hores de feina sense remuneració i que la Jornada Indirecta tindria que estar reflectida per contracte.
En quant als Obra i Servei, a part que la seva immensa majoria estan en frau de Llei, doncs ens contracten com a Monitors i Monitores per realitzar la principal activitat de L'Empresa, no hi ha cap mena de lògica econòmica en fer-los.
Les cotitzacions a la SS d'un Fixe-Discontinu(FD) són més baixes que un Obra I Servei(OS). Amb el que la Fundació acaba pagant a la Seguretat Social per quatre OS li podria sortir “gratuït” un FD. Perquè ho fan?Només ho podem entendre com una política de la Fundació doncs un OS pot acceptar una quota de voluntarisme no remunerat que un FD més difícilment faria.
Per això demanarem a la Direcció que accepti un tant per cent anual de reversió de contractes d'OS a FD com a part d'una política tant d'estalvi com de cohesió de la plantilla laboral.
Evidentment aquestes millores volen ser pel conjunt dels treballadors de la Pere Tarrés però com a afiliat i afiliada sempre podrem representar millor els teus drets i necessitats. Afilia't, ens hi va molt!

Correu de la Secció sindical de CCOO a la FPT: ssfpt.ccoo@gmail.com

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball