dimecres, 5 de juny de 2013

Valoració dels delegats de CCOO de la última reunió amb la Direcció de Personal de la FPT.


El passat dia 3 el Comitè d'Empresa i la direcció de personal de la Fundació Pere Tarrés es va reunir en Paritària. Aquestes reunions es celebren de manera periòdica i són el moment de fer arribar a la direcció de personal les demandes del Comitè. 
Els delegats de CCOO vam plantejar els següents temes: Conversió d'Obres i Servei a Fixes-Discontinu, establiment de la calendarització del curs amb prou antelació, seguiment de les condicions de subrogació per part del Comitè i les seccions sindicals, manteniment de les categories professionals en el cas de les treballadores que facin funcions de coordinació d'activitats i projectes de centre.
Sobre els obra i servei el que venim demanant els delegats de CCOO es arribar a un acord amb la Fundació per a que es comprometi a un tant per cent de conversió anual. No estem d'acord amb la resposta donada per la Fundació, dient que ho sotmetrà a estudi i emetrà un informa a final de curs tinguent en compte conceptes com els d'avaluació o manteniment del servei. Per nosaltres això és una manera de mantenir la decisió final sempre en mans de la Fundació i d'acord amb les seves expectatives de manteniment dels beneficis de cara a l'any següent.
Sobre la demanda d'un coneixement previ a l'inici del curs de la calendarització del curs vinent, es una demanda que vam fer per a que les treballadores i els treballadors puguin conèixer amb antelació quan té previst la Fundació realitzar jornades de formació, presentació d'equips, trobades...Aquest punt ha estat acceptat i ens n'alegrem doncs serveix per dissipar incerteses sobre l'estructuració de l'any.
Sobre les condicions de subrogació aquest és un punt que sorgeix arran com s'han vingut fent les cessions de treballadores a la Pere Tarrés fins a dia d'avui, on la direcció del Comitè d'Empresa n'era simplement informat i la Pere Tarrés feia les modificacions de les condicions de treball a criteri propi. Ens referim en concret a la reducció de jornada que han patit les educadores de suport en Escoles Bressol, les baixades de categories en treballadores subrogades o la modificació (pèrdua) de condicions laborals del personal d'aules nocturnes per posar alguns exemples.
Davant la passivitat de la representació majoritària del Comitè d'Empresa i l'actuació que ha vingut tinguent la Fundació Pere Tarrés a l'hora de fer les subrogacions, els delegats de CCOO considerem que les modificacions de les condicions de treball i més si afecten a un col·lectiu de treballadors han de passar per un procés de negociació que inclogui tant al Comitè d'Empresa com a la Secció Sindical de CCOO.
Sobre les categories laborals aquest punt sorgeix de la interpretació que ha fet la Pere Tarrés a partir de la Reforma Laboral on es parla de grups professionals per afavorir la mobilitat funcional. A partir d'una interpretació unilateral la Pere Tarrés a dia d'avui té a Coordinadores fent tasques amb Categoria de Monitores.
No estem d'acord amb aquesta interpretació interessada que es fa de la Reforma Laboral i li demanem a la Fundació que torni a reconèixer aquesta categoria que ve reflectida per Conveni Col·lectiu. A la vegada fem una crida a totes aquells treballadores que exerceixin tasques de coordinació que en el seu contracte o nòmina els surti reflectida la categoria de monitora que es posi en contacte amb la secció sindical de CCOO.


                                 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball