dimarts, 8 d’octubre de 2013

La Secció Sindical de CCOO interposa un seguit de denúncies contra la Fundació Pere Tarrés. Els fets posats a demanda per la Secció Sindical de CCOO van iniciar-se a principis del curs 2012-013 quan al Setembre la Fundació Pere Tarrés i comptant amb la passivitat de la majoria del Comitè d'Empresa d'UGT, va procedir a  retallar les jornades d'un seguit de treballadores de suport en Escoles Bressol i a no respectar les categories laborals de les Coordinadores dels Equips de Suport.
Al mateix temps la Secció Sindical desprès d'haver efectuat consultes entre el personal de Suport Educatiu de les EEBBM Barcelona va poder detectar com la Fundació tampoc havia abonat els dies d'inici de curs (del 8 a l'11 de Setembre)tot i tenir donades d'alta les treballadores des del primer dia.No respectava la categoría de les Coordinadores dels equips de Suport, tenint-les fent tasques de coordinació però amb sou i categoría de monitores. A més la Fundació pretenia no abonar el dia de lliure disposició del dia 15/07/013 en aquelles Escoles Bressol que optessin per finalitzar l'activitat el dia 12 de Juliol.
Desprès de posar en coneixement a la Fundació la necessitat de revertir aquesta actuació que suposava una vulneració de principis legals recollits tant al Conveni del Lleure Educatiu com a l'Estatut dels Treballadors,la Secció Sindical de CCOO vam aprofitar per reclamar el reconeixement de l'article 69 del Conveni de 0-3, fent-lo extensiu fins a les treballadores de Suport Educatiu d'Escoles Bressol de gestió no integral per part de la Fundació.
La resposta de la Fundació va ser pagar un sol dia dels de l’inici de curs al  Setembre i considerar que amb això complien amb escreix les seves obligacions envers les treballadores afectades pel seguit de retallades i precarització de les seves condicions laborals.
Davant d'aquesta manca de voluntat en el reconeixement de les seves obligacions legals i de no voler arribar a cap acord més enllà del que oferien, la Secció Sindical en defensa de les seves afiliades i entenent que podia suposar un benefici per a el conjunt dels treballadors/es, ha interposat una denúncia sobre el següent:
-La reducció de jornada sobre un col·lectiu de mes de 30 treballadores sense haver-ho notificat en temps i forma. El no haver obert negociacions amb el Comitè d'Empresa per com aplicar aquesta reducció de jornada col·lectiva.
- El no reconeixement de la Categoria de Coordinadora per a aquelles treballadores que exerceixen tasques de coordinació dels equips de suport en Escoles Bressol i que la Pere Tarrés té actualment en categoria de Monitores.
- El no haver abonat els dies 8-9-10 i 11 de Setembre de totes les treballadores donades d'alta a la Seguretat Social amb data 7/09/013.
- Que tal i com marca el Plec de Condicions Tècniques que van assumir en presentar-se al concurs de gestió dels equips de Suport de les Escoles Bressol de Barcelona, la Fundació no reconegui que l'activitat finalitza el dia 15 de Juliol per a totes les treballadores independenment de quan hagués finalitzat l’activitat de l’Escola Bressol.
- La no aplicació de l'art.69 a aquelles treballadores que presten servei de Suport Educatiu en Escoles Bressol que no són gestionades de manera integral per la Fundació Pere Tarrés.
Des de la Secció Sindical lamentem que la Fundació Pere Tarrés hagi optat per una actitud que queda lluny dels seus valors d'acció social i de justícia social que enalteix en el seu Ideari i no els hagi volgut fer extensius envers les seves treballadores.
De la mateixa manera la Secció Sindical de CCOO vol reiterar la seva voluntat de contribuir a la construcció conjunta d'un hàbit de concertació amb la Fundació Pere Tarrés, per seguir avançant en la consolidació de la millora de les condicions laborals dels seus afiliats i afiliades. Tanmateix no ens estarem de denunciar aquelles actituds que vulnerin els drets legals dels treballadors i les treballadores.

Secció Sindical CCOO Fundació Pere Tarrés

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball