dimecres, 23 d’octubre de 2013

Vaga d'Educació 24-0
Han sortit publicats els Serveis Mínims que estableixen el següent:
- per a Infantil i Primària(3-12 anys): 1 de cada 4 educadores.
- per a Ensenyament Especial: 1/3
- per Escoles Bressol: 1/3
- per a menjadors escolars: 1/3.
Recordeu que si voleu fer Vaga:
- No et poden descomptar més del que generis aquell dia. Això inclou el dia de vaga i la part proporcional de pagues extres i de descans setmanal. En cap cas ni els dies festius ni de vacances.
- No has de preavisar per escrit que faràs vaga ni tampoc t'ho poden demanar. Fins i tot en el cas que haguessis dit que no faràs Vaga, pots canviar d'opinió en el mateix dia i no anar a treballar.
- Exercir el teu dret a Vaga en cap cas pot ser motiu de sanció o acomiadament. Si et trobessis en la situació de qualsevol amenaça en aquest sentit o que l'Empresa duu a terme aquestes accions, denuncia-ho al sindicat.
- L'empresa no pot enviar ningú a substituir un treballador en Vaga. Si envien gent aquell dia per cobrir les vacants de les treballadores en Vaga pots denunciar-ho al sindicat.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball