dimecres, 8 de gener de 2014

Acord pel reconeixement de Categories Professionals per a Educadores de Suport Educatiu.


La Secció Sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés vam iniciar un procediment de reclamació per les modificacions substancials col·lectives que les treballadores de Suport Educatiu a les Escoles Bressol de Barcelona van patir a partir del curs passat. Desprès d'haver intentat infructuosament que la majoria d'UGT al Comitè d'Empresa assumís un paper actiu per aconseguir millores per a aquest col·lectiu i d'haver esgotat de mesos la via de negociació amb la Direcció de Recursos Humans(que en un principi es tancava en banda a reconèixer els efectes negatius sobre les treballadores de la seva modificació col·lectiva de les seves condicions laborals), la Secció Sindical de CCOO vam decidir utilitzar l'instrument legal de representació a través d'Inspecció del Treball.
Fruit d'aquesta pressió hem aconseguit un acord que recupera parcialment part de les condicions laborals perdudes amb les modificacions laborals fetes per la Fundació Pere Tarrés. Amb reconeixement de les condicions de subrogació per a un grup de treballadores de Suport Educatiu de la seva Categoria com a Coordinadores de Suport.
D'aquesta manera la Secció Sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés vol fer veure al conjunt de treballadors i treballadores de la Fundació Pere Tarrés que som una eina vàlida i eficaç per a la consecució i defensa de millores laborals. De la mateixa manera entenem que els resultats haguessin estat d'una major profunditat en el reconeixement col·lectiu, si la Fundació Pere Tarrés hagués verificat la força d'un major nombre de treballadors i treballadores disposats a fer valer els seus drets laborals. Aquesta doncs ha estat una reivindicació que ha de servir de plataforma per a la resta de mobilitzacions que de ben segur vindran.Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball