dimarts, 18 de març de 2014

Les baixes mèdiques per Incapacitat Temporal. Com comunicar-ho a l'Empresa.

 
S'entén per baixa mèdica per Incapacitat 
Temporal aquells casos en que el 
treballador/a agafa la baixa per malaltia 
comuna o accident no laboral(processos 
virals de curta durada, refredats...).
En el moment que el facultatiu us dona el paper de la baixa en fa dos còpies. Una és per vosaltres i l'altre per a l'empresa. La còpia per a l'empresa s'ha de presentar en el termini màxim de 3 dies. L'empresa no us pot exigir que l'entregueu abans.
Dos casos:
a) Quan la baixa per IT duri fins a 3 dies. Pot passar que el metge en comptes de donar-vos l'alta i la baixa mèdica, doni un justificant mèdic vàlid per 24 o 48 hores. Aquest tipus de justificant té la mateixa validesa que una baixa mèdica. No es feina del treballador/a discutir-se amb el seu metge de capçalera per aconseguir la baixa mèdica per molt que t'ho reclami l'Empresa.
b)Què passa si estic més de 3 dies de baixa? En aquest cas heu d'anar al vostre metge de capçalera de la Seguretat Social al tercer dia a demanar que us allargui la baixa. Això es fa perque al 4rt dia d'estar de baixa es genera el primer comunicat de confirmació de la baixa mèdica. En cas que seguiu trobant-vos malament més enllà d'aquest primers quatre dies, la confirmació de la baixa mèdica us l'hauran de fer ja setmanalment.

Recorda
- Tens 30 hores retribuïdes per anar a visites mèdiques que t'hagin programat en horari laboral.(Art. 43.5 del Conveni Col·lectiu del Lleure).
- Del primer dia al quinzè de la baixa mèdica has de cobrar el 85% del teu sou. A partir del setzè dia cobres el 100%.(Art. 64 del Conveni.)
- Si el teu metge de capçalera et dona un justificant mèdic de repòs, demaneu-li que en el paper especifiqui per escrit que us ha fet guardar repòs durant 24-48 hores.
- Si la cosa s'allarga de 3 a més dies i encara no teniu la baixa mèdica (per allò que el metge us hagués fet un justificant mèdic de repòs de 24-48 hores) és el moment de demanar-la i enviar-li a l'empresa. Recorda que al dia següent (quart dia de la baixa mèdica) hauràs d'anar a buscar el primer comunicat de confirmació. 
- Si no pots fer arribar de manera presencial la baixa mèdica o el justificant mèdic de repós pots demanar, mitjançant un escrit de representació que una altre persona ho faci per tu. 


 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball