dilluns, 12 de maig de 2014

La intranet. Un camí difícil per arribar a comunicar-se amb la Pere Tarrés.
Una qüestió que sovint ens trobem com a Secció Sindical quan fem les visites als centres de treball, és les dificultats dels treballadors de la Fundació Pere Tarrés per poder-se connectar a la Intranet de l'Empresa. 
En principi aquesta tindria que ser una eina efectiva que agilitzés un seguit de tasques i procediments de comunicació entre la Fundació i el seus treballadors/es.
Així des de la Intranet hauries de poder-te descarregar el teu contracte, les teves nòmines, accedir al certificat de retencions per a la declaració d'hisenda......Tot un seguit de tràmits que la Fundació ha automatitzat per, en teoria, fer més fàcil i assequible l'accés a la documentació bàsica laboral. A la pràctica però les coses no resulten tant senzilles. 
La realitat és que la majoria de treballadors i treballadores de la Fundació Pere Tarrés tenen problemes per poder accedir a la Intranet.
Aquestes dificultats no són un cas aïllat sinó que és una problemàtica comuna de la gran majoria de treballadors/es amb qui hem parlat. Les dificultats es concentren sobretot en l'accessibilitat a la pròpia intranet. Unes dificultats que s'estenen a la pròpia atenció que reben els treballadors/es quan demanen que des de les oficines de la Pere Tarrés se'ls hi doni una solució.
On és el problema doncs?Per què no es dona una solució definitiva que ho arregli d'una vegada?Quan nosaltres com a Secció Sindical de CCOO hem exposat aquesta situació la resposta sempre ha estat vague i justificatòria, en raó de la pròpia autonomia de la direcció de l'Empresa per decidir sobre aquest i altres assumptes. D'aquesta manera el problema persisteix per la sola raó de no voler modificar la manera com venen funcionant.
Nosaltres creiem que les eines telemàtiques són una peça clau en la gestió de personal que pot permetre a la Pere Tarrés ser més competitiva,eficient i donar més oportunitats a la comunicació interna. És per això que reclamem de la direcció de Recursos Humans de la Fundació Pere Tarrés que doni solució a aquest problema real que fa que molts/es treballadors/es no puguin accedir a les seves dades laborals com contractes o nòmines.
Des de la Secció Sindical de CCOO fem les següents propostes:
- Implementació d'una Intranet corporativa de més fàcil accés.
- Creació d'una wiki interna amb els temes claus tant laborals com de comunicació interna de l'empresa.
- Utilitzar una part del temps de la Trobada de Monitors per explicar els canvis en la millora de l'accessibilitat a la Intranet.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball