dimarts, 30 de setembre de 2014

Inici de curs a la Fundació Pere Tarrés. El col.lectiu de vetlladores.

Aquest curs la Fundació Pere Tarrés ha guanyat un seguit de lots en diferents licitacions que inclouen un conjunt de treballadores en necessitats educatives especials. Sobre aquest col.lectiu s'ha iniciat un procés de modificació col.lectiva de les seves condicions laborals en raó de les retallades inicials d'hores amb que ha licitat l'administració.
 La responsabilitat laboral en última instància és de les empreses que contracten a aquestes treballadores i són elles qui apliquen aquesta retallada d'hores i salari. En concret a la Pere Tarrés s'ha obert un procés legal de modificació col·lectiva de les condicions de treball recollit per l'article 41 de l'Estatut dels Treballadors. Segons marca aquest article s'ha iniciat el procés de consultes amb els representants dels treballadors per tal de valorar les motivacions d'aquesta mesura que vol emprendre la Fundació.
 Aquesta voluntat negociadora contrasta amb l'actitud d'anteriors cursos on es van produir modificacions substancials de condicions laborals sobre altres col·lectius com el d'Educadores de Suport en Escoles Bressol de l'IMEB que van patir una retallada de jornada laboral el curs passat. En aquest cas la Fundació Pere Tarrés no va voler reconèixer el caràcter col·lectiu d'aquesta mesura malgrat les denúncies que vam presentar en aquest sentit com a Secció Sindical.
Valorem doncs com un canvi positiu en l'actitud negociadora de l'empresa el fet que aquest any s'hagi avingut a obrir un procés de consultes amb la part social.Aquest canvi s'ha aconseguit gràcies a la pressió que hem exercit els representants dels treballadors i en concret el sindicat CCOO que ha vingut articulant una resposta del col·lectiu de vetlladores des del front legal fins a la mobilització i l'informació entre aquestes treballadores de la seva situació i drets legals.
 A la vegada però volem reiterar que sent la nostra voluntat aconseguir el màxim en les mesures de compensació d'aquesta nova retallada i precarització en les condicions laborals que pateixen aquestes treballadores, els delegats de CCOO no ostenten la majoria en el Comitè d'Empresa. Per tant estem a l'expectativa del que acabin de proposar i decidir els delegats de l'UGT amb el president del Comitè d'Empresa al seu davant enfront d'aquest procés de negociació obert amb l'empresa.
 Arribats al cas de conèixer el resultat d'aquest procés de consultes la Secció Sindical de CCOO en farem la valoració pertinent i ens comprometem a fer-la arribar al col.lectiu de vetlladores i al conjunt de treballadors i treballadores de la Fundació Pere Tarrés.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball