dilluns, 15 de setembre de 2014

Les treballadores de Suport Educatiu de l'IMEB continuaran un trimestre com a treballadores de la Fundació Pere Tarrés.

Abans de l'estiu es va fer el procés de licitació per adjudicar els centres amb les treballadores a les diferents empreses que s'hi presenten a concurs. En el cas concret de la Pere Tarrés en el concurs perdia els lots que venia gestionant des de feia dos anys i que inclouen escoles bressol dels lots corresponents a l'Eixample i Ciutat Vella. Aquestes treballadores però han tornat a rebre una crida per reincorporar-se a la feina per part de la Fundació Pere Tarrés. Aquesta situació s'ha donat per motius d'impugnació legal del concurs de licitació que ha suspès el procés d'adjudicació fins a la resolució judicial. El plaç mínim en que se sabrà el resultat final serà com a mínim de tres mesos. Durant aquest temps les treballadores de suport educatiu que l'any passat estaven treballant per a la Fundació Pere Tarrés continuaran treballant i cobrant la nòmina de la mateixa. De la mateixa manera tots els drets i obligacions laborals amb que anaven a ser subrogades per raó del concurs de licitació es mantenen i quan arribi la resolució judicial se'ls hi haurà d'aplicar l'art. 31 del Conveni Col·lectiu. La Secció Sindical de CCOO atendrà qualsevol consulta que aquestes treballadores tinguin en relació amb aquest procés i anirà posant en coneixement de les seves treballadores i del conjunt de la plantilla afectada de totes les novetats que es donin.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball