dimarts, 28 d’octubre de 2014

Què pot fer el vetllador/a davant la retallada d'hores que li ha aplicat la Fundació Pere Tarrés?

Desprès del procés de consultes per iniciar la retallada d'hores al personal vetllador contractat per la Fundació Pere Tarrés, els /les afectats/ades han tingut que rebre una notificació per part de l'empresa on se'ls hi diu precisament això que a partir de tal data les seves condicions laborals han canviat. En aquell moment com a treballador/a afectat pots fer tres coses:
- Acceptar-ho sense més i treballar amb la nova jornada aplicada.
- Impugnar la decisió de l'Empresa. Reclamant la nul·litat d'aquesta ordre empresarial i demanar indemnització per danys i perjudicis.
- Finalitzar el teu contracte perquè consideres que amb la retallada ja no et val la pensa seguir treballant amb la jornada que t'ha quedat. En aquest cas com demanes la extinció voluntària del contracte et correspondrien 20 dies per any treballat i te n'aniries de l'Empresa.
En cas que decideixis impugnar la decisió des del moment que reps la notificació de l'Empresa tens 20 dies per reclamar judicialment ja sigui individualment o bé col·lectivament (amb altres treballadors/es o a través del Sindicat).
 Com a Secció Sindical de CCOO ens posem al servei de tots els treballadors i treballadores del Personal Vetllador que vulguin impugnar el procés de modificació de les condicions de treball. Creiem que existeixen prou raons per fer-ho i que la via col·lectiva i a través del Sindicat és la més efectiva i segura per aconseguir uns millors resultats. Per això ens posem a la vostra disposició per resoldre qualsevol dubte o iniciar aquell procediment que millor ajudi als vostres interessos.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball