dimecres, 19 de novembre de 2014

Reunió de la Secció Sindical de CCOO amb la Fund. Pere Tarrés.


La Secció Sindical de CCOO li ha traslladat a la Pere Tarrés els següents punts:
- La nostra posició sobre l'acord entre UGT i l'Entitat per modificar les condicions laborals del col·lectiu de vetlladores que la Pere Tarrés ha guanyat aquest any. Les raons del nostre desacord són les següents: Manca d'una indemnització en raó de la retallada d'hores, d'una proposta de formació específica que omplis el buit que pateix aquest col·lectiu i el fet que l'acord no va ser votat en un Ple del Comitè d'Empresa sinó que va ser assumit directament per la representació majoritària.
- La nostra demanda per a que la Pere Tarrés faci totes les gestions possibles per sumar-se a un front comú de les diferents Patronals en reclamar de l'administració un marc regulatori del personal vetllador. Aquesta demanda de reclamació a l'administració la fem extensiva al Suport Educatiu i a tots aquells col·lectius que es veuen afectats per l'adjudicació de les licitacions buscant el preu mes baix i no en raó del Projecte Educatiu.
- La nostra demanda que l'Entitat assumeixi la no obligatorietat d'assistència a la Trobada de Monitors. A dia d'avui de les 18 hores que la Pere Tarrés reconeix a cada treballador/a, 4 les computa obligatòriament a la Trobada de Monitors. En canvi el que diu el Conveni Col·lectiu (Art. 36) és que la Jornada Indirecta es tota aquella jornada relacionada amb l'activitat pròpia del monitor/a i per tant es genera atenent a les necessitats pròpies del seu Centre de Treball. Per això demanem que si l'equip de monitors/es decideix, en raó del seu Projecte de Centre, utilitzar la totalitat de les 18 hores quedi excusat d'assistir a la Trobada de Monitors.
- La nostra voluntat de tornar a seure a la taula de negociació paritària amb l'Entitat per tal de donar sortida a la situació irregular de contractes d'Obra i Servei que haurien de ser Fixes-Discontinus en raó del que marca el Conveni Col·lectiu en el seu Article 21. Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball