dijous, 19 de febrer de 2015

La Jornada Indirecta. Una millora per a les nostres condicions laborals.


La Jornada Indirecta ve recollida en el nostre Conveni Col·lectiu a l'article 36. S'entén per Jornada Indirecta tota aquella jornada que dediquen a activitats relacionades amb el nostre servei però fora de l'horari de relació directa amb els usuaris i usuàries.
Aquestes hores són remunerades i cotitzades a la Seguretat Social i es generen a partir de la nostra jornada de treball (a partir del 2010 és un 4% de la nostra jornada). 
En el cas de la Pere Tarrés el seu reconeixement de la Jornada Indirecta es fa a partir d'una mitjana de 2'5 hores de jornada que generen 18 hores de Jornada Indirecta a l'any. 
Això vol dir que cada treballador i treballadora a part de la seva jornada habitual té 18 hores anuals més per facturar-li a la Pere Tarrés com a Jornada Indirecta.
D'aquestes 18 hores la Pere Tarrés imputa unilateralment 4 hores a la Trobada de Monitors i per tant qui assisteix a aquesta Trobada ha de cobrar per les hores d'assistència aquell dia.
Per poder arribar a cobrar aquestes hores de Jornada Indirecta s'ha d'aportar a la Pere Tarrés que efectivament s'han realitzat. D'aquesta manera totes les reunions, activitats preparatòries,informes....que realitzeu fora de la vostra jornada laboral es poden imputar a la bossa d'hores de la Jornada Indirecta i que la Fundació us les pagui.
Què demanem com a Secció Sindical:
-El salari que generi la Jornada Indirecta ha de quedar reflectit clarament en nòmina.
- La Jornada Indirecta és individual i per tant cada persona o en conjunt amb el seu equip pot decidir com es reparteix i en què sempre que es justifiqui que l'ùs ha sigut en relació amb la preparació d'activitats relacionades amb el servei.Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball