dimarts, 8 de setembre de 2015

Modificació d'hores al col.lectiu de Vetllador@s

Un any més el col.lectiu de vetllador@s pateix una degradació del seu servei. La seva externalització com a personal laboral suma ara  l'incertesa de qui podrà veure's afectada per la reducció de jornada.

La representació dels treballadors ha rebut la notificació de l'inici del procés de consultes pel dia 15 d'aquest mes.

Durant el temps que duri el procés de consultes les treballadores afectades hauran de seguir cobrant segons l'horari reflectit en el seu contracte actual.

Qualsevol modificació de contracte, ja sigui per augmentar o disminuir les hores, ha de ser preavisat per escrit amb quinze dies d'antelació. La Fundació ha d'abonar directament la diferència com a dies de demora.

En cas de rebre una notificació per escrit amb una modificació del contracte la treballadora pot acollir-se al dret a firmar amb un No Conforme.

En els pròxims dies anirem informant del procés de consulta.
Podeu posar-vos en contacte amb la Secció Sindical al mail  o bé al telefon 628442281.

Secció Sindical CCOO Fundació Pere Tarrés

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball