dijous, 8 d’octubre de 2015

Mesures d'acompanyament en la reducció de jornada al col·lectiu de vetlladores.


Finalitzat el període de consultes amb l'Entitat s'han acordat les següents mesures d'acompanyament per a les treballadores amb reducció de jornada en aquest curs 2015-16:
- 40 hores de formació gratuïta i voluntària.
- Dietes per desplaçament a les hores presencials d'aquesta formació. Aquestes dietes seran en proporció a la jornada resultant de la reducció de jornada.
- Abonament dels dies de jornada anterior a la reducció de jornada fins al dia que es farà efectiva la mesura de modificació de les condicions laborals(9 de Novembre).
- Prioritat en la contractació per altres serveis que gestioni l'Entitat.
- Establiment d'una Comissió de seguiment conjunta entre l'Entitat i la representació dels treballadors per conèixer la incidència real de mesures com Formació o la prioritat de la contractació.
- Augment del número de dies d'indemnització per acomiadament objectiu de 20 a 33 dies per any treballat amb el topall de 12 mensualitats. 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball