dimarts, 3 de novembre de 2015

Acabem amb la precarietat!


Un inici de curs més veiem amb consternació com la Fundació Pere Tarrés segueix amb la seva política de fer noves contractacions en frau de llei.
Els contractes d'Obra i Servei que la Fundació ha fet firmar al monitoratge de nova contractació són en frau de llei des del primer dia i haurien de ser convertits a Fixes- Discontinus.
El Conveni Col·lectiu en el seu article 26 ho deixa ben clar. Els Obra i Servei només es podran signar en cas de serveis de duració determinada.
Un menjador escolar no extingeix la seva activitat sinó que s'atura a l'estiu. Per això els contractes que cobreixen aquest servei s'anomenen Fixes-Discontinus i aquesta és la modalitat contractual que la Pere Tarrés ha d'aplicar a totes les noves contractacions en aquest servei.
Malauradament són molts els treballadors i treballadores de nova contractació per cobrir serveis de monitoratge que ens han referit com a inicis d'aquest curs, han estat cridats a Numància a l'inici d'aquest curs per explicar-los entre d'altres coses que la modalitat de contracte d'Obra i Servei amb que els havien contractat tindria una durada mínima de 2 anys abans de la seva Conversió en Fixe-Discontinu.
Evidentment això seria tant com incomplir el Conveni i deixar en paper mullat allò que la pròpia Entitat va signar a la Taula de Negociació del Conveni Col·lectiu.
A més la Pere Tarrés estaria incomplint allò que ella mateixa va signar amb la majoria d'UGT del Comitè d'Empresa i que parlava d'un any de relació contractual amb la Pere Tarrés per fer la Conversió.
La Secció Sindical i els Delegats/ades del Comitè d'Empresa de CCOO seguirem informant als treballadors i treballadores de la Fundació Pere Tarrés quins són els seus drets per a que reclamin la conversió del seu contracte fraudulent d'Obra i Servei al Fixe-Discontinu que marca el Conveni Col·lectiu.
Tanmateix exigim a l'Entitat que aclareixi el tant per cent de gent de nova contractació que ha contractat en frau de llei i el contingut concret d'aquesta reunió d'inici de curs. La conversió de tots els contractes d'Obra i Servei a Fixes-Discontinus en els termes que marca el Conveni Col·lectiu. I que s'atengui als acords que ella mateixa signa tant a nivell de sector com amb la pròpia representació de la majoria del Comitè d'Empresa.
Acabem amb la precarietat a la Pere Tarrés!
Per un treball digne!
Exigeix els teus drets!

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball