divendres, 17 de juny de 2016

Abans de signar, INFORMA'T!

A final de curs, les treballadores contractades en Obra i Servei per als serveis escolars reben la carta de finalització de servei. La signatura d'aquesta carta suposa l'acceptació voluntària de cessament de servei.

Volem recordar:

- El contracte d'Obra i Servei serveix per cobrir un lloc de treball de duració determinada (Ex: sortides culturals, acampades, activitats de vacances, setmanes blanques, etc). En la resta de casos el contracte legalment establert és el Fixe o el fixe-discontinu des del primer dia.
- Que no s'està obligat a firmar aquesta carta d'acomiadament. La treballadora que rebi aquesta comunicació pot decidir no signar aquesta carta i que sigui l'Entitat qui formalitzi la finalització de contracte.

- En cas de signar la carta sempre és millor signar-la amb un NO conforme. Així s'atura el procediment en frau de llei que vol aplicar l'entitat i s'obre la possibilitat de reclamar la conversió.

- Després de la finalització del servei, i si no s'ha signat la finalització del contracte, es tenen 20 dies hàbils per reclamar a l'Entitat la conversió del seu contracte en frau de llei a un del legalment establert com a fixe o fixe-discontinu.

Com a Secció Sindical de Comissions Obreres a la Fundació Pere Tarrés-Numància ens posem al servei de qualsevol treballadora tant per aclarir dubtes com per ajudar-la a reclamar els seus drets davant l'Entitat i a regularitzar la seva situació contractual.

Pots contactar amb nosaltres a través del correu electrònic: ssfpt.ccoo@gmail.com
 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball