dijous, 7 de juliol de 2016

Enquestes d'avaluació de riscos psico-socials

La Fundació Pere Tarrés anuncia que de forma imminent passarà a les escoles bressol i al personal dels serveis de menjador les enquestes de riscos psico-socials, però...

. Què són les enquestes d’avaluació de riscos psico-socials?
Les enquestes d’avaluació de riscos psico-socials són un mitjà per tal de considerar l’exposició de determinat  lloc de treball a condicions que puguin afectar la salut de les persones, sigui de manera psicològica i també fisiològica, a curt i sobretot a  llarg termini.

. Per a què es fan aquestes enquestes?
La llei actual de Prevenció de Riscos Laborals (Ley 31/1995) obliga a les empreses a planificar la prevenció de riscos laborals, considerar l’organització i condicions de treball i tenir en compte les condicions socials i factors ambientals que es puguin donar.
Així mateix, obliga a les empreses a avaluar els riscos que no s’hagin pogut evitar, per a poder implantar mesures preventives.  

. Per què des de CCOO considerem que és un procés millorable?

-          La metodologia utilitzada per l’empresa no ha rebut l’aprovació per consens del Comitè de Seguretat i Salut, ja que des de CCOO estimem que hi ha metodologies més adequades, vàlides i amb millor índex de resolució d’incidències.

-          La manera seleccionada per l’empresa de passar les enquestes no garanteix l’anonimat, podent condicionar les respostes dels treballadors.  

-           Des de l’empresa no s’informa amb antel·lació als centres de treball sobre la data prevista de realització de les enquestes. Demanem una calendarització que permeti conèixer el procés d’entrega, recollida de les dades i avaluació de les mesures de prevenció necessàries.

-          L'adaptació de la metodologia triada que fa l'Entitat no garanteix que després de la realització de les enquestes i el possible risc detectat per a la salut del treballador es prenguin les mesures preventives oportunes, ni un seguiment específic de l'aplicació d'aquestes mesures preventives.

            -  Falta informació pels treballadors sobre quina és la funcionalitat d’aquestes enquestes pel treballador. Tampoc s’ofereix als treballadors l’opció de no participar-hi.

Per a més informacions, consultes o incidències, no dubtis en contactar-nos!

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball