dimecres, 28 de setembre de 2016

Valoració del procés de consultes amb l'empresa

Finalitzat el període de consultes per dur a terme la Modificació Substancial de les Condicions de Treball de caràcter col.lectiu que ha afectat a les Vetlladores/s pel curs 2016/17, CCOO a la Fundació Pere Tarrés volem fer arribar al conjunt de les treballadores i al col•lectiu de Vetlladores en concret, la nostra valoració d'aquest.


Les mesures d'acompanyament que havien d'atenuar la precarització de les condicions laborals que curs rere curs pateixen les Vetlladores (amb una retallada d'hores en alguns casos de fins al 100% de la jornada anterior, trasllats de Centres amb increments en el cost per desplaçaments cap a la treballadora, etc..) van ser presentades a l'Entitat de manera conjunta pels tres sindicats presents al Comitè d'Empresa (UGT,USOC,CCOO).
D'acord amb la voluntat negociadora que reiteradament ha mostrat la representació de CCOO a la Fundació Pere Tarrés, vam seure'ns a negociar fent aportacions constructives malgrat l'actitud de l'Entitat, que ja havia incomplert l'anterior acord en no convocar en temps i forma la Comissió de seguiment del mateix i no va facilitar a la representació dels treballadors els Plecs de licitació ni el projecte presentat per la FPT per guanyar els diversos lots.


La proposta conjunta dels tres sindicats presents al Comitè d'Empresa va rebre una negativa rotunda per part dels representants de la Fundació Pere Tarrés en tot allò que suposes una millora de les indemnitzacions als treballadors/es més afectats per part de l'empresa i de continuisme amb l'anterior acord.


 Perquè CCOO NO HEM SIGNAT aquest acord.

- Rebaixa dels termes de l'anterior acord
En l'anterior acord es van arribar als 23 dies de tramitació. Aquest curs s'han reduït a 15 dies.
Les conversions dels contracte d'Obra i Servei a Fixes-Discontinus no es pot considerar una mesura d'acompanyament doncs la Llei ja obliga l'Entitat a fer-ho(*).
La formació de 40 hores que ofereix l'Entitat com una concessió als sindicats, a banda de no ser-ho doncs és un compromís bonificat de l'empresa amb el Departament d'Ensenyament que li dóna punts al concurs públic de licitació, no té en compte les demandes de les treballadores d'una formació específica al seu lloc de treball.

- Per la manca de transparència
Negativa absoluta de l'empresa a informar, a partir de llistats i protocols clars, dels processos de recol•locació que s'han estat portant a terme durant aquest mes. Un acord on l'entitat es compromet a recol•locar a les treballadores per ordre d'antiguitat però a la vegada es nega a donar dades i explicacions sobre el procés, no és més que paper mullat.
Nul•la informació per part de l'entitat, sobre les dades econòmiques de la licitació. No donant opció a la representació dels treballadors a tenir una visió de conjunt i impossibilitant el coneixement del cost real per a l'Entitat de les mesures compensatòries proposades.

- Perque estem fartes que ens prenguin el pèl
Aquest és el tercer any que les vetlladores estan sotmeses a una modificació col•lectiva de les condicions de treball. L'aposta que CCOO vam fer en l'anterior acord (2015/16) per establir una Comissió de Seguiment era un punt fonamental on poder establir l'afectació de les mesures d'acompanyament i poder valorar aquells aspectes de l'acord que podien seguir vigents i aquells que havien de ser modificats o millorats.
L'Entitat va incomplir el calendari de reunions i l'única vegada que es va reunir amb la representació dels treballadors va donar una informació parcial i esbiaixada a partir d'allò que més l'interessava destacar en benefici de la seva postura.


Davant aquest estil agressiu i de mala fe negociadora per part de l'Entitat, CCOO entenem que la nostra negativa a signar l'acord per a aquest curs 2016/17 és una postura de fermesa i serveix per marcar una línia vermella al reiterat menysteniment de la representació dels treballadors i de precarització reiterada de les condicions laborals del col.lectiu de vetlladores.
No acceptem el xantatge de l'Entitat"d'això o res" que els altres dos sindicats signants (UGT i USOC) han acceptat i creiem que aquesta línia sindical només serveix per enfortir la postura ofensiva contra les condicions laborals i de mala fe negociadora de l'Entitat.


I ara, que pot fer la vetlladora que vegi modificades les seves condicions de treball?

Tant si és una modificació individual o col·lectiva té aquestes opcions:

-Acceptar la modificació i continuar treballant a les noves condicions

-No acceptar els canvis i decidir finalitzar la relació laboral, amb dret a rebre una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 9 mensualitats. Podrà accedir a les ajudes per aturats.

-No acceptar el canvi, no decidir finalitzar la relació laboral, i impugnar la modificació substancial imposada per l'empresa mitjançant la presentació directament d'una demanda davant el Jutjat Social. El termini de presentació és de 20 dies d'ençà que es comunica la modificació. El jutge decidirà si la modificació està justificada o no, i si el treballador ha de tornar o no a les seves condicions anteriors. Fins a la resolució, el treballador/a ha de complir amb les condicions imposades a la modificació.

Entenem que per moltes vetlladores i vetlladors, aquesta situació que es repeteix anualment us sembla insostenible, i és per això us animem a ajudar al sindicat a ser més fort dintre de l'empresa organitzant-vos en els vostres centres de treball i denunciar qualsevol irregularitat davant la secció sindical de CCOO-FPT.

[*] L'empresa assegura a les negociacions, que el lot de Baix Llobregat ,que ja li pertanyia anteriorment, pràcticament no hi ha treballadores en obra i servei. Posteriorment, a través de les dades de subrogació podem calcular que el 24,84% de les vetlladores d'aquest lot el seu contracte..


Descarrega't el comunicat en PDF

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball