dimecres, 2 de novembre de 2016

Nou Decret d'activitats del Lleure Educatiu.

La Direcció General de Joventut ha editat un pòster amb les ràtios i les titulacions de les activitats del Lleure que regula el Decret 267/2016.
Aquest nou Decret vol regular les activitats de Lleureu Educatiu com les colònies(no inclou les que promou l'escola o Centre Educatiu),les rutes,estades o campaments i serà vigent a partir de l'1 de Novembre de 2016.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball