divendres, 23 de desembre de 2016

Valoració d'un any de feina. #Balanç2016

Està a punt d’acabar el 2016, i és un bon moment per mirar enrere i fer balanç del treball realitzat en aquest any. Per a la Secció Sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés el 2016 s’ha presentat ple de novetats i de reptes que hem encarat amb il·lusió i força.

  • Augmenta el número de delegades i delegats sindicals de CCOO.  Desprès de les eleccions de desembre del 2015 al Comitè d’Empresa de Numància, on Comissions Obreres millora resultats i guanya 8 Delegades, la Secció Sindical de CCOO incorpora 2 noves delegades sindicals que augmenten la nostra capacitat sindical. Un equip de 10 delegades, que vetllarà per la millora de les condicions laborals de les treballadores de la Fundació Pere Tarrés. Aquest fet implica una nova organització,planificació, i formació dins de l’equip. Una nova manera de treballar que requereix d’un temps, on la secció sindical farà un treball intern per agafar empenta i força i sentir-se com una unitat davant les dificultats.---

  • Assessorarem a les treballadores i treballadors de la Fundació Pere Tarrés. Tant de manera telemàtica (correu electrònic i telèfon) com de manera presencial, la Secció sindical ha donat suport en la defensa dels drets de les treballadores que s’han posat en contacte amb nosaltres. Tot aquest any hem fet un treball intens tant assessorant amb preguntes bàsiques sobre el conveni col·lectiu (contractes, nòmines, permisos, baixes, etc...) com acompanyant i representant a les treballadores, en conflictes individuals amb l’empresa. Des de la Secció Sindical, fem un balanç molt positiu tant de l’augment de treballadores que confien cada vegada més en nosaltres per defensar i lluitar pels seus drets, com de la resolució dels conflictes que s’han donat.
  • Una major implicació en el seguiment de l’activitat laboral de l’Entitat. Com a Secció Sindical creiem que es el moment de poder fer un major seguiment del conjunt de l’activitat econòmica, les condicions laborals, i en matèria de Salut Laboral i de Foment de l’Igualtat de Gènere. Hem fet les passes per demanar una mediació  que posi en ordre el traspàs de la informació que l’Entitat està obligada a donar a la representació dels treballadors.

  • Lluitem pel total compliment dels plecs de condicions dels centres públics gestionats per la Fundació Pere Tarrés.  No defallim en la lluita per aconseguir les hores que són pròpies a les treballadores de Can Castelló I Can Fàbregas. L’incompliment del Plec de Condicions no només afecta a les treballadores i la seva precarització, acusada aquesta per unes hores recollides al plec i que l’empresa no reconeix, sinó també a un servei i a un concurs guanyat per unes condicions que l’empresa directament no acompleix. Des de la Secció Sindical ho portem denunciant molts mesos, i no ens cansarem de denunciar-ho fins que les hores siguin aplicades correctament a Can Castelló i Can Fàbregas.

  • El col.lectiu de vetlladores. Des de fa tres anys, el col·lectiu de vetlladores es veu sotmès a una retallada de les seves hores de treball que en alguns casos poden arribar a més de la meitat de la seva jornada anterior. CCOO vam decidir no signar l’acord de modificació substancial de les condicions laboral, en considerar les mesures compensatòries insuficients. Tot i així, continuarem assistint a les reunions de seguiment dels acords, i vetllem dia a dia per la millora i dignificació d’un col·lectiu sensiblement castigat per les retallades i la gestió indirecta.
  •  Com a Secció Sindical participem de la Paritària de la Mesa de Negociació del Conveni Col.lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural. En la seva última reunió es va decidir que aquest quedarà prorrogat durant un any més (fins el 31 de desembre 2017), segons negociacions amb la patronal.

  •  La lluita contra els contractes en frau de lleiLa contractació en frau de llei, obres i serveis temporals que haurien de ser fixos o fixos-discontinus, és un fet que es dona en tots els àmbits de la Fundació Pere Tarrés. Ja sigui en Escoles Bressol, menjadors escolars o sociocultural. A través d’un treball incansable, tant al comitè d’empresa, com a les paritàries (reunions entre sindicats i l’empresa) hem reclamat i continuarem reclamant informació sobre la quantitat de contractes existents en aquesta modalitat d’obra i servei, per poder saber quins s’ajusten al model contractual correcte i quins no. El mutisme per part de l’empresa ens porta a continuar lluitant, tant amb denúncies particulars a inspecció de treball, com a través del treball col·lectiu a través de Plataformes Unitàries. Aconseguir que la totalitat de la plantilla de treballadores mantingui un contracte que li doni estabilitat, és un dels nostres objectius primordials pel 2017.

  • Salut laboral. Seguim lluitant, des del sector del Lleure pel reconeixement de malalties professionals, i per aconseguir dades reals sobre els accidents laborals i la salut de les treballadores del lleure i el sociocultural.


Volem donar les gràcies a totes les treballadores que vau confiar en la nostra tasca i ens vau donar la vostra confiança i el vostre vot a les eleccions al Comitè d’Empresa de Numància.
Encarem el 2017 tenint molt en compte el mandat de totes les que heu confiat en nosaltres. Seguirem lluitant per les millores de les condicions de les treballadores de la Fundació Pere Tarrés.
Us desitgem molt bones festes!!!

postal_bon_any_2017.jpg (800×846)

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball