dimarts, 14 de febrer de 2017

COMPENSACIÓ DEL TEMPS DEDICAT A FORMACIÓ

L’empresa Fundació Pere Tarrés ha convocat als diferents col·lectius de vetlladores (Baix Llobregat, Vallès Oriental – Maresme i Tarragona) a diverses reunions repartides pel territori, on els punts dels ordres del dia eren:

  • Formació de riscos laborals
  • Explicació del funcionament de la Fundació Pere Tarrés (document de benvinguda, dubtes...)


Tal com hem recordat a l’empresa, el III Conveni Col·lectiu del Lleure (articles 74.10 e) marca que les formacions impartides per l’empresa, entre d’altres aquelles amb l’objectiu de conèixer les condicions laborals del seu lloc de treball per evitar el risc laboral, la formació  s’impartirà preferentment durant l’horari laboral.  En el cas d’aquells cursos que es programin fora de la jornada laboral del treballador o treballadora, l’esmentat temps de formació serà compensat amb un descans equivalent .

La resposta de l’empresa, que en un primer moment va ser convocar la reunió sense proposit ni de compensar les hores ni  retribuir-les, ha sigut anul·lar la formació de riscos laborals de manera presencial i convocar una reunió totalment optativa amb el fi d’aclarir dubtes que les treballadores puguin tenir sobre els protocols de l’empresa.

Des de CCOO, insistim en el fet NO OBLIGATORI d’aquestes reunions, i del deure de l’empresa de compensar les hores fora de jornada, que es dediquin a fer formació.

Les delegades de CCOO, continuem amb el suport al col·lectiu de les vetlladores, i treballarem pel reconeixement de la jornada indirecta d’aquest col·lectiu.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball