dijous, 20 de juliol de 2017

Reconversió dels contractes en Frau de Llei ILS i monitores de menjador

Abans de la finalització del curs escolar 2016-2017, la Fundació Pere Tarrés ha cedit a la reconversió de quasi 200 contractes en frau de llei, passant aquests d'obra i servei a fixos-discontinus com marca el conveni col·lectiu del Lleure.

Aquest procés s'ha portat a terme de dues maneres:


  • A partir de l'organització d'un col·lectiu determinat i la  posterior denúncia a inspecció de treball a través de la Secció Sindical de CCOO.  El servei d'interpertació de signes, per alumnes sords escolaritzats en formació post-obligatòria,  i gestionat íntegrament per la FPT, constava d'un 49% de contractes en obra i servei. Inspecció de Treball ens dóna la raó i obliga a l'empresa a reconvertir en fixos-discontinus i a reconeixer les antiguitats de les ILS en frau de llei.


  • Mitjançant la pressió que CCOO ha realitzat tant a la presidència del comitè com a la resta de forces sindicals. Després de més d'un any i mig de la constitució del nou comitè, tant l'empresa com la resta de forces sindicals (UGT i USOC) s'han vist obligades a fer un pas endavant i donar alguna solució a l'elevat percentatge de contractes en frau de llei que existeixen en la FPT. Ara per ara, l'empresa només ha accedit a la transformació dels monitors/es de menjador, un dels sectors amb el percentatge més elevat d'obres i serveis. També s'ha compromès a reconèixer l'antiguitat de les treballadores amb contractes reconvertits i a què les noves contractacions siguin totes fixes- discontinues.

La Secció Sindical de CCOO porta denunciant, any rere any, la utilització d'aquests contractes per part de l'empresa en frau de llei, que impliquen una important precarització, e incertesa a les treballadores. Considerem, que tot i que aquesta reconversió és un gran pas per l'estabilitat de moltes treballadores, encara queden sectors dins de l'empresa amb elevats índex de contractes en frau de llei. L'última reconversió de contractes que va realitzar la FPT va ser l'any 2012, en aquell moment també es va decidir reconvertir només aquells contractes del sector de menjadors, i es va aplicar a partir d'un acord amparat per UGT, i al que CCOO tampoc va voler signar. Per tant, ens trobem davant d'una important acumulació de contractes fraudulents, any rere any.

Des de la Secció sindical de CCOO  creiem insuficients aquestes reconversions i no podem conformar-nos. La nostra fita i el nostre treball ha d'estar orientat a la legalització de tots els contractes, independentment del sector, és per aquesta raó que  encoratgem a la resta de forces sindicals (UGT-USOC), per no conformar-nos amb els oferiments de l'empresa, i demanar tot allò que correspon legalment a les treballadores. Nosaltres com a CCOO així ho farem.


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball