dimecres, 13 de setembre de 2017

Improvisació de l'administració i l'empresa, precarització de les treballadores

Comença el curs i les treballadores Intèrprets de Llengua de Signes, servei que gestiona actualment la Fundació Pere Tarrés per a ensenyaments no universitaris, encara no tenen assignat el seu centre de treball (centre educatiu), l'horari laboral definitiu d'aquest curs, ni tampoc l'assignatura que impartiran (afectant el temps de preparació d'un vocabulari força especialitzat i per tant a la qualitat del servei)

Com a Secció Sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés ens volem sumar a la denúncia d'aquests fets que fan diferents Entitats i Plataformes al Servei d'Atenció a la Diversitat i la Inclusió del Departament d'Ensenyament.

Amb l'externalització a mans privades que fa l'administració, malgrat que sigui ella la que estableix l'assignació d'hores, centres i accés als continguts curriculars, està també deixant en mans d'aquestes Entitats o Empreses que liciten per a la gestió d'aquest servei la decisió última sobre les condicions laborals d'aquestes treballadores.

En anteriors cursos els representants de CCOO hem demanat a l'Entitat i al Departament d'Ensenyament que atengui i millori les condicions laborals d'aquestes treballadores. Hem demanat l'aplicació del plec de condicions pel que fa a atendre les seves substitucions, l'aplicació de l'article 49 del Conveni del Lleure en aquest col·lectiu, el pagament de desplaçaments entre centres laborals, la conversió de contractes en frau de llei a la seva condició de fixos.

En aquest inici de curs malauradament no només hem de tenir en compte el retard de l'administració en l'assignació d'hores, centre i alumne sinó també que pel que fa a la Pere Tarrés encara no s'ha efectuat la crida de reincorporació al treball (art.27.3 del Conveni del Lleure) i en no saber les condicions de treball, tampoc s'ha efectuat encara la modificació individual de les condicions de treball (art. 41.3 de l'Estatut dels treballadors).

Així, a l'evident perjudici que l'actitud del Servei d'Atenció a la Diversitat pot tenir en l'aprenentatge i els coneixements dels alumnes sords, s'afegeix la incertesa laboral i la precarització de les condicions laborals d'aquestes treballadores, i que al darrere d'aquesta situació la Fundació Pere Tarrés agreuja.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball