dimarts, 12 de setembre de 2017

Modificació substancial de les condicions de treball. Reducció d'hores

Comença el curs 2017/2018, i com cada any alguns serveis gestionats per la Fundació Pere Tarrés, es veuen sotmesos a una modificació substancial de les seves condicions de treball, és a dir una reducció d'hores que recull l'article 41 de l'Estatut dels treballadors.
Aquesta pot ser:

  • Individual: l'empresa ha d'informar amb 15 dies  mínim d'antelació abans que es faci efectiva la modificació.

  • Col·lectiva: En el cas de la Fundació Pere Tarrés (art. 41.2 c)  que té més de trescents treballadors/es, s'haurà d'acollir a una modificació col·lectiva quan afecti a més de 30 treballadores. Un cop iniciat el 41.2.c, comença un període de consultes amb els Representants legals dels treballadors/es que no durarà més de 15 dies. Finalitzat aquest període, l'empresa notificarà a les persones afectades i la modificació tindrà efecte en un termini de 7 dies següents a la notificació.

I ara, que pot fer el treballador/a que vegi modificades les seves condicions de treball?

Tant si és una modificació individual o col·lectiva té aquestes opcions:

-Acceptar la modificació i continuar treballant a les noves condicions

-No acceptar els canvis i decidir finalitzar la relació laboral, amb dret a rebre una indemnització de 20 dies per any treballat, amb un topall de 9 mensualitats. Podrà accedir a les ajudes per aturats.

-No acceptar el canvi, no decidir finalitzar la relació laboral, i impugnar la modificació substancial imposada per l'empresa mitjançant la presentació directament d'una demanda davant el Jutjat Social. El termini de presentació és de 20 dies d'ençà que es comunica la modificació. El jutge decidirà si la modificació està justificada o no, i si el treballador ha de tornar o no a les seves condicions anteriors. Fins a la resolució, el treballador/a ha de complir amb les condicions imposades a la modificació.En uns dies, des de la Secció Sindical de CCOO farem una valoració del procés de negociació  del 41 aplicat al col·lectiu de vetlladores dels lots del Maresme- Vallés, Tarragona i Baix LLobregat.


Qualsevol dubte o informació al respecte a aquests processos no dubteu en posar-vos en contacte amb la Secció Sindical de CCOO a la Fundació Pere Tarrés.
ssfpt.ccoo@gmail.com o 628 44 22 81

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball