dijous, 8 de febrer de 2018

El 8M, ENS PLANTEM!!!

CONTRA LA BRETXA SALARIAL
CONTRAL ELS SALARIS DE MISÈRIA
CONTRA LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

CCOO convoca VAGA LABORAL. 
2h per torn de treball.

Amb aquesta vaga volem aconseguir:

- Increments salarials en tots els convenis. Que pugin més els salaris més baixos.

- Plans d’igualtat a totes les empreses per evitar la bretxa salarial i totes les discriminacions.

- Feina estable en oposició a l’ús fraudulent de la contractació a temps parcial, la temporalitat injustificada i les hores extres no pagades. Pla d’intervenció de la Inspecció de Treball.

- Ratificació, per part del Govern, del Conveni 189 de l’OIT, de les treballadores de la llar.

- Elaboració d’una llei d’igualtat salarial.

 - Augment del poder adquisitiu de les pensions.

- Pressupostos per a polítiques de benestar: dependència, salut, educació i criança.

- Protocols contra l’assetjament i la violència de gènere a la feina.

Amb la mobilització, hem de canviar la correlació de forces a les meses de negociació de cada empresa i de cada sector per incrementar els salaris, controlar els temps de treball i desenvolupar plans d’igualtat. Ha arribat el moment d’impulsar canvis profunds que situïn les persones al centre de les polítiques i de les accions perquè tothom hi guanyi. 

Segons l’última Enquesta d’estructura salarial (juny del 2017), la bretxa salarial a Catalunya se situa en el 24% del salari mitjà anual. És a dir que en una jornada laboral de 8 hores les dones treballem gairebé 2 hores sense cobrar-les. En les ocupacions menys qualificades, la bretxa salarial arriba a ser de més del 37%. S’ha de corregir aquesta injustícia! 

Tenim l’oportunitat de fer pujar el sòl salarial de manera que generi moviments a l’alça per a tothom, i estrènyer la franja salarial, repartint millor la riquesa i estimulant una economia de progrés. La precarietat és majoritàriament femenina, i ho és més com més augmenta la desigualtat. Tenim l’oportunitat de crear grans aliances socials per a la justícia i la vida en plenitud. Amb aquestes grans aliances, ha de canviar la correlació de forces davant de les administracions i hem d’aconseguir que s’implementin polítiques orientades al bé comú, a la vida plena, al benestar i a la sostenibilitat. 

Tenim l’oportunitat de donar més poder econòmic a les dones, cosa que s’ha mostrat estratègica per a la reducció de la pobresa. L’economia ha d’equilibrar els treballs productius, de cura de les persones i dels béns comuns, de cultura, de convivència, de comunicació i transport… Tots els treballs hi han de ser reconeguts amb dignitat i amb drets. Quan els col·lectius que pateixen més desigualtats i injustícies avancen, avança tota la humanitat.


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball