dilluns, 5 de febrer de 2018

Negociació col·lectiva: sector Escoles Bressol gestió privada

Ara ens toca a nosaltres!


El passat 10 de gener es va reunir, per tercera vegada des de la seva constitució, la Taula Negociadora del XII Conveni Col·lectiu d'àmbit Estatal de Centres d'Assistència i Educació Infantil. Una vegada resolts els problemes de representativitat per part patronal, la negociació hauria d'avançar a un ritme superior al que s'ha portat fins al moment.

En CCOO som conscients de l'esforç titànic que els treballadors i treballadores del sector han realitzat en aquests anys de crisis. És el moment, per tant, d'iniciar la recuperació:
• dels salaris i del poder adquisitiu.
• de l'estabilitat laboral.
• de les condicions de treball.
• de la dignitat d'uns i unes professionals que mai han obviat ni esquivat les seves obligacions amb els infants (malgrat treballar, en moltes ocasions, en condicions molt precàries).

Per tot això en CCOO hem treballat durant els últims mesos en la nostra plataforma reivindicativa, recollint les aportacions que ens ha fet arribar la nostra base afiliativa i delegats/des. Conscients que la unió fa la força, presentarem les nostres propostes a la resta d'organitzacions sindicals per què entre tots, confeccionar la plataforma conjunta del sector.

Algunes de les propostes que plantegem són:


  • Classificació Professional: canviar titulacions per llocs de treball.
  • Recalcul de la jornada anual sobre 212-213 dies del calendari laboral, per tant es demanarà una baixada de jornada anual.
  • Establir un percentatge de la jornada total per a l'activitat fora de l'aula (programació, reunions, informes, ...).
  • Millora del capítol de permisos retribuïts. (Acompanyament de familiars de primer grau a consultes mèdiques, poder assistir a les reunions de tutoria dels fills/es,...).
  • Millora dels articles sobre Salut Laboral: reconèixer malalties professionals específiques del sector, riscos ergonòmics, veu, estrès...
  • Millorar la maternitat; Acumulació de la lactància en dies laborables.
  • Revisió salarial que es recuperi la pèrdua del poder adquisitiu des de 2011.
  • Millorar les condicions de les categories amb salaris més precaris.
  • Recuperar l'antiguitat per triennis com a sistema de progressió salarial al llarg dels anys de servei en l'empresa.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball