dimarts, 13 de març de 2018

Valoració del pla de formació presentat per l'entitat

El passat 27 de febrer, l'empresa ens va fer arribar als Representants Legals dels Treballadors/es el Pla de Formació Interna de l'entitat pel 2018.

Tot i que des de la Secció Sindical de CCOO considerem que sobre el paper és un bon Pla de Formació, no el podem donar per vàlid, ja que manca gran part de la informació que hauria d'acompanyar-lo i que és imprescindible perquè sigui efectiu.Alguns d'aquests punts imprescindibles:
  • El Pla de Formació ha de marcar concretament les dates de realització. En cas que la formació sigui fora de l'horari laboral, instem a l'empresa a negociar les dates, la compensació de les hores formatives, i en alguns casos l'obligatorietat d'aquesta formació. 
  • Quins d'aquests cursos són obligatoris per necessitats de centre de treball, i quins són optatius.
  • Criteris per accedir als cursos i selecció de participants.  Imprescindible per assegurar-nos que no existeix cap tipus de discriminació. Des de CCOO considerem bàsic, donar prioritat a aquells col·lectius de treballadores i treballadors amb baixa qualificació i amb més dificultats per promocionar-se dins de l'entitat. 
  • Balanç de les accions formatives de l'any 2017. Tenir coneixement dels cursos que han funcionat, els que no. Quantitat de treballadores i treballadors han accedit a formació, i hores realitzades. Treballadors/es que no han pogut accedir als cursos perquè ja estaven plens. Pressupost utilitzat per l'entitat per la formació (tant els subvencionats per la Fundació Tripartita com el propi de l'entitat), etc... 
  • Informació sobre els Plans Individuals de Formació que s'han sol·licitat a l'entitat, els que s'han portat a terme i els denegats. 
  • Tot i que dins del Pla de Formació hi ha cursos oberts a qualsevol àmbit, trobem a faltar cursos específics que cobreixin les necessitats formatives d'alguns dels àmbits més minoritaris de l'entitat que no s'han tingut en compte.
  • No apareixen al Pla de Formació de l'entitat els acords de formació arribats en les negociacions del 41 pel col·lectiu de Vetlladores. 

Després de fer la valoració del Pla de Formació, hem posat en coneixement tant a l'entitat com al Comitè d'empresa, per tal de negociar un Pla de Formació més transparent, que tingui en compte tots els àmbits i les necessitats i especificitats dels diversos treballadors i treballadores que conformen l'entitat.


Us continuarem informant!

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball