dimarts, 22 de maig de 2018

Acord sobre el Permís de Formació


El passat 9 de maig es va signar un acord entre la part social i l'entitat per millorar la gestió del Pla de Formació de l'empresa.

Tot i que, aquest acord està allunyat de les pretensions de CCOO  quant a que formació es refereix, hem decidit signar-ho com un primer pas per tenir veu dins del Pla de Formació a l'entitat. Un fet a què tenim dret, i fins al moment  no se'ns ha reconegut. Un espai que CCOO ha liderat fent propostes i estudiant detingudament el pla de formació , ja que considerem la formació com un dret que ens permetrà millorar les condicions laborals  de les treballadores i traballadors.

En què consisteix l'acord:
 -Es reconeix el dret a què la formació sigui considerada jornada laboral. Per tant, si es fa un curs del Pla de Formació de l'entitat fora de l'horari laboral, aquelles hores podran ser recuperades pel treballador/a. 

Quantes hores tenim per formació:
- Les hores de formació a què té dret un treballador/a, estan marcades per l'Estatut dels Treballadors. Són 20h anuals, proporcionals a la jornada. Aquestes hores podran acumular-se en cinc anys.
Amb aquest acord, hem aconseguit millorar les hores de formació, ja que les jornades menors de 18h setmanals tindran fins a 10h anuals de permís de formació. i de 19 a 37,5 la totalitat de les 20h anuals.

Com demanar aquest permís de formació?:
- Les hores es podran demanar seguint el mateix protocol que per demanar un altre permís retribuït.
Us deixem l'enllaç al document del permís retribuït.   (Encara no surt el permís de formació, treballarem perquè també aparegui)

A tenir en compte...
- Quan el càlcul del calendari laboral surtin dies a favor de l'entitat, les hores de formació seran assumits per aquests dies.

L'Estatut dels Treballadors i el conveni col.lectiu del Lleure i socio-cultural ja reconeixen aquest dret, però fins al moment moltes treballadores de l'entitat que treballen directament amb els usuaris no es veien beneficiades. Aquest acord signat simplifica aconseguir el permís per aquestes hores de formació.


Un altre punt que contempla l'acord, és la possibilitat per les treballadores i treballadors de l'entitat de  fer els cursos que s'ofereixen a Carolines, com a part del Pla de Formació.
Aquest punt, tot i que ens sembla positiu, considerem que s'haurà de negociar de cara a altres anys molt millor, ja que el blindatge de les condicions el fan quasi impossible accedir-hi.
Podeu llegir aquí el document sencer. (Encara l'entitat no ens ha passat el document signat).


Aquí podeu consultar el Pla de Formació del 2018

Si necessiteu més informació, no dubteu en posar-vos en contacte amb nosaltres!

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball