dimecres, 26 de setembre de 2018

A oficines l'estrès,l'ansietat i la sobrecàrrega de feina són el pa de cada dia


Recentment per Comitè ha sortit el tema de la sobrecàrrega de feina a oficines, amb saturació de la feina per fer pel poc personal i els riscos laborals associats d'ansietat ,estrès i depressions,baixes laborals etc..que pot comportar.

Com a CCOO ja vam advertir a direcció que els resultats mostrats en l'última enquesta de riscos psicosocials a oficines demostraven que en línies generals el personal de Numància es queixava de sobrecàrrega de feina, manca d'espais adequats per a realitzar la seva tasca i en general  una falta de sintonia amb els Caps de departament per trobar solucions consensuades a aquests problemes.

Imatge relacionadaA més de la manca de rigorositat del mètode d'anàlisi emprat(un mètode adaptat com el FPSICO que permet a l'empresa segmentar el grup de treballadores que consulta, que no tenia en compte els riscos emocionals i li permetia a l'Entitat seleccionar les preguntes)el protocòl d'establiment de les mesures de prevenció no permetia l'anonimat.

I com ho podia fer si són els mateixos Caps de Departament els qui determinen les mesures de prevenció! Amb aquesta metodologia les treballadores saben perfectament que s'exposen a ser identificades per les respostes que donen i això redunda en prejudici de poder detectar els riscos laborals i que aquests poguin ser expressats amb total confiança.

Com a CCOO ja vam denunciar que faltava un responsable de prevenció extern als equips de treball,que pogués fer el seguiment de les mesures de prevenció, amb un calendari per implementar-les i un retorn a una Memòria de Prevenció per poder comprovar en Comitè de Salut quan i com s'havien implementat.
La resposta va ser la mateixa de sempre: això seria interferir en la capacitat del "ordeno y mando" de l'Entitat que es traduïa entre d'altres coses que mai s'havia dotat d'un pressupost específic per mesures de prevenció(i així anem i seguim).

Que ara surtin de nou queixes per sobrecàrrega de feina i es detectin un seguit de riscos psicosocials, només es fruit d'aquesta acumulació d'errors i menysteniment continuat de l'Entitat per aconseguir un entorn laboral saludable.

No tot s'arregla amb voluntarisme Pere Tarrés!


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball