dimecres, 12 de setembre de 2018

Inici de curs de les treballadores Intèrprets de Signes


Un any més, a un día de començar el curs escolar, la majoria d'intèrprets de signes d'ensenyaments no universitaris encara no tenen assignat ni l'alumne, ni el centre, ni la jornada que realitzaran el curs 2018-2019.

Des de CCOO denunciem la falta de planificació del departament d'ensenyament, i la utilització que es fa de l'entitat gestora (La Fundació Pere Tarrés) com si fos una ETT, el que provoca inestabilitat, precarietat i incertesa en les treballadores intèrprets de signes.
Ara com ara, la majoria de treballadores encara no han rebut la carta de crida que l'entitat està obligada a fer arribar 15 dies abans del començament del servei.

La majoria de treballadores i treballadors reben l'ordre d'incorporació d'un dia per altre o inclús en el mateix dia, això implica una disponibilitat absoluta cap a l'empresa, o inclús la renúncia de part de la jornada en cas que aquesta no pugui ser assumida pel treballador/a en cas d'incompatibilitat amb altra feina, vida familiar o personal.
Aquesta immediatesa en la incorporació, tampoc permet la preparació adient necessària per interpretar cicles formatius, i assignatures amb un vocabulari específic, i variant en funció del temari que toca interpretar.

Per altra banda, la falta d'assignació del servei d'interpretació, també implica el començament del curs per l'alumnat sord afectat, sense la possibilitat d'accés a tota la informació que es dóna a l'aula, una mancança que pot anar-se agreujant en funció del temps que trigui el servei a adjudicar-se.

Pel que fa a la resta de condicions laborals dels i les Intèrprets de signes, estem parlant de treballadores amb jornades parcials, que sovint no arriben al 60% de la jornada completa, amb jornades diàries amb diverses interrupcions, sense hores pagades per preparar les classes a interpretar, i amb una incertesa absoluta davant l'absentisme de l'alumne a interpretar.

Instem tant al departament d'ensenyament com a l'entitat licitadora (la Fundació Pere Tarrés) a buscar millors formes de gestió, per poder millorar les condicions laborals i d'incertesa d'aquests treballadors i treballadores.


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball