dilluns, 3 de setembre de 2018

Inici del procès de negociació del 41. Vetlladores


Imatge relacionada

El Comitè d'Empresa ha iniciat el període de consultes amb la Fundació Pere Tarrés per aplicar una modificació de les condicions laborals al col.lectiu de vetlladores (Lots Maresme, Baix Llobregat i Tarragona).

En què consisteix?
L'article 41.2 de l'ET regula les causes d'aplicació de la modificació de les condicions laborals i el nombre de treballadores a qui pot arribar a afectar.
També estableix el període de consultes i la seva duració.

Quant dura?
La seva aplicació es fa després d'un període consultes (que no serà de més de 15 dies). Aquest curs el període de negociació entre la Pere Tarrés i el Comitè d'Empresa està fixat fins al 14 de Setembre.

Drets de la treballadora?
l'Entitat haurà de notificar a cada treballadora la data d'aplicació de la modificació, que no podrà ser abans de 7 dies després de finalitzar el període de consultes. Fins a aquella data la treballadora haurà de percebre el mateix salari d'abans de la modificació de les condicions laborals.

En el cas que la treballadora resultés perjudicada per la modificació tindrà dret a rescindir el seu contracte i percebre una indemnització de 20 dies per any treballat, amb el topall de 9 mesos.
En el cas de que la treballadora no opti per rescindir el contracte però es mostri disconforme amb la decisió empresarial podrà impugnar-la davant la jurisdicció social, qui decidirà si la modificació està justificada o no.

Negociació amb l'Entitat. Curs 2018/019.
A la primera reunió s'ha acordat seguir el mateix format de les anteriors reunions(acta de formalització d'inici del període de consultes i emplaçament a presentar les plataformes de negociació per a la pròxima reunió).
Les Delegades de Comissions Obreres farem propostes d'acord amb el que majoritàriament han manifestat les treballadores afectades: transparència en com s'aplica la modificació i les mesures d'acompanyament, formació d'acord amb les necessitats del lloc de treball i respecte de les antiguitats.

Si tens dubtes, posa't en contacte amb nosaltres.
Seguirem informant!


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball