dijous, 11 d’octubre de 2018

Informació negociació #IVConveniLleure 04/10/2018

Us resumim breument quina és la situació actual.

Després de revisar les propostes de la patronal, que signifiquen un retrocés important en les condicions de treball i en els drets adquirits durant aquests anys en els anteriors convenis, veiem la necessitat de negociar prèviament les taules salarials del 2017-2018, abans de continuar un procés que es preveu llarg i complex.

No podem permetre continuar perdent poder adquisitiu, i mantenir un nivell econòmic marcat per retallades i anys de crisi econòmica.
Davant d'aquesta proposta ens trobem la negativa d'una patronal, que com a única proposta planteja la recerca conjunta d'alternatives creatives per millorar un sector segons ells intervingut per l'administració. I no preveu pujades salarials  fins a partir del setembre del 2019, condicionades per la baixada de costos (perdre millores socials com permisos, millores d'IT, etc...) i una renovació del sector.

El 4 d'Octubre vam tenir amb la patronal la 5a reunió de negociació del Conveni del Lleure i SocioCultural de Catalunya.

◾Sense novetats, la patronal no es mou de la seva postura.

👉Nosaltres seguim assegudes a la taula de negociació..... Però deixem clar, el 🕚 corre, i volem fets.

⏩ O es materialitza la voluntat de negociar, o es trobaran #Lleureenlluita

👇Vols saber les propostes que presenta la patronal per pujar les taules salarials?

T'aconsellem que agafis un got d'aigua i estiguis asseguda per llegir-ho.
Et fem cinc cèntims:

💣 Increment salarial: de setembre del 2019 al 2022 un increment de manera fraccionada d'un 3%, i sempre que no hi hagin altres millores socials que impliquin despeses laborals (millores en permisos retribuïts, o en les baixes per IT o accident laboral, etc...). 😱 Un 3% en 6 anys!!!!

💥 Malaltia i accident laboral: volen penalitzar la malaltia, traient la cobertura que paga l'empresa quan tens més d'una baixa o accident laboral en un any. 😷

💣Flexibilització a la contractació, a partir de l'ampliació de la temporalitat dels contractes eventuals i l'augment del període de prova.

💥Permisos retribuïts: Volen eliminar totalment les 35 hores per a exàmens i un dia de permís retribuit en cas d'accident, malaltia greu, hospitalització, intervenció quirúrgica sense hospitalització que requereix repòs domiciliari o defunció de parents.

💣Volen absorbir la Garantia ad personam, eliminant-la progressivament a compte de la pujada del conveni.
INTOLERABLE


Estigueu 🧐. Us informarem!
#Lleureenlluita
#AvisoaNavegantes

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball