dilluns, 8 d’octubre de 2018

Valoració del procés negociador del 41 col·lectiu

Ha passat quasi un mes des de l'inici de curs i encara estem immersos en un procés de modificacions de jornades i canvis  tant de centres com d'horaris en l'àmbit de les vetlladores.

Un sistema basat en la contractació per l'administració pública d'hores en compte de persones. On les empreses gestores perden tot el poder decisori davant dels centres i l'administració, passant a ser ETT'S proporcionant hores a les seves treballadores.,IMPOSSIBLE QUE SORTI BÉ.
En tot cas, les més perjudicades les treballadores amb jornades precàries, inestabilitat constant i flexibilitat absoluta.

Dit això i després d'uns dies, proposem fer una valoració ràpida del procés del 41 (Modificació Substancial de les condicions de treball de manera col·lectiva). Procés en què ens veiem abocats cada setembre.

Les negociacions comencen el dia 30 d'agost i finalitzen el dia 14 de setembre. Si bé és cert que l'entitat a finals de juliol ja té la notificació del departament d'ensenyament de les hores  distribuïdes per les escoles, no serà fins a començament de setembre quan l'entitat pot posar-se en contacte amb els centres per saber els horaris i les necessitats reals que hi ha. De fet a dia d'avui encara hi ha moviment d'hores amunt i avall.


  •  És per aquesta raó que com a CCOO, considerem que aquest procés de negociació hauria d'iniciar-se un cop hi ha un quadre clar de quines i quantes seran les persones afectades per aquest 41.
  • Com a RLT, hauríem de poder tenir prou força per posar uns criteris clars sobre quins col·lectius no poden veure's afectats per aquest 41, i sobre quins patrons es seguiran per fer aquestes modificacions.
  • El comitè d'empresa de manera unitària ha posat sobre la taula diverses mesures d'acompanyament a aquelles treballadores afectades per la Modificació, per poder atenuar la pèrdua de jornada. Mesures com la concreció d'una indemnització per les afectades, accés a formació a compte de les hores perdudes, mesures per reduir l'impacte en el moment d'una jubilació per majors de 55 anys, que el trasllat entre dos centres sigui jornada laboral, etc...  Cap d'aquestes mesures ha sigut escoltada per l'entitat, al·legant motius econòmicsCCOO considerem insuficients les mesures compensatòries proposades per l'entitat, i acordades per la resta de sindicats asseguts a la taula negociadora.
  • Després d'un procés de consulta a les treballadores de l'àmbit del suport educatiu amb necessitats educatives especials (vetlladores), CCOO decidim que no hem de signar l'acord del 41 col·lectiu.

L'acord del 41 col·lectiu, és signat per la patronal i els membres del comitè dels sindicats UGT i USOC. Tot i que s'acorda revisar la informació rebuda en comitè, els membres de UGT i USOC voten en contra que cap delegada de CCOO formi part de la comissió de control de l'acord del 41.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball