dilluns, 18 de febrer de 2019

Inspecció dóna la raó a CCOO i sanciona la FPT

Ja tenim la resolució de la denúncia interposada fa més d'un any per CCOO a la Fundació Pere Tarrés.

Inspecció ens dóna la raó i obliga a l'entitat a reconvertir 71 contractes d'obra i servei a fix i fix-discontinus.

Un altre tema on també ens és favorable, és en  considerar fora de la llei aquelles jornades que diàriament fan més d'una interrupció i la seva jornada setmanal és parcial, tal com diu l'article 12.4b) de l'Estatut dels Treballadors.
És a dir, si tens un contracte parcial (menys de 37,5h/setmanals) i en un mateix contracte la teva jornada és per exemple: de 9 a 11 / d'11,30 a 13 / i de 15 a 16h. Doncs una d'aquestes interrupcions no és legal, per tant ha de formar part de la teva jornada laboral.

I per últim, inspecció reconeix el dret de les treballadores a percebre la dieta, tal com estableix el  conveni col·lectiu del Lleure Educatiu i Sociocultural a l'article 62, sempre que hagin de fer viatges o desplaçaments  per necessitats de l'entitat fora del terme municipal. En el cas de treballadores d'àmbit escolar, reconeix aquest dret indistintament si existeix algun pacte entre escola per cobrir les necessitats de dieta de la treballadora. 

Que hem aconseguit amb aquesta denúncia?
  • L'estabilitat laboral de 71 treballadores.  Moltes d'aquestes treballadores portaven amb un contracte en obra i servei des de feia més de tres anys, amb la inseguretat i les dificultats en el dia a dia que també suposa aquest tipus de contracte.
  • Augmentar la jornada laboral de les treballadores amb jornades fragmentades, en alguns casos fins a 6 hores setmanals.
  • Reconeixement de la dieta parcial o completa en el cas de desplaçaments fora del terme municipal de la treballadora.


Inspecció de treball determina sancionar amb infracció greu a la Fundació Pere Tarrés per incurrir de manera reiterada en la contractació en frau de llei.


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball