dijous, 5 de setembre de 2019

Plataforma de propostes presentades per CCOO

En el marc de negociació del 41 la representació unitària de CCOO ha fet arribar a l'Entitat un seguit de propostes amb l'objectiu de mitigar les conseqüencies de la retallada d'hores. A continuació passem a exposar les principals mesures:

•Un traspàs de la informació per part de l'Entitat prou trasnparent com per poder saber el conjunt d'hores que es perden i es guanyen a l'inici del 41 i al llarg del curs respecte de l'any anterior.

•En el cas que una treballadora durant el trimestre posterior a l'aplicació del 41 sigui afectada per una nova reducció d'hores(tot pensant que els serveis territorials compten amb una bossa d'hores que reparteixen al llarg del curs i pot afectar incrementant o disminuint les hores de la treballadora) pugui acollir-se al següent: 

•En cas de reducció d'hores a 0 accedir a una indemnització màxima de 33 dies per 12 mensualitats. 

•En cas de ser una disminució de més del 50% poguin rescindir contracte amb 33 dies per 9 mensualitats Poguent-se acollir en ambdós casos a l'atur.

• Indemnització directa de 20 dies a cada treballadora afectada per una pèrdua d'hores.

•Considerar com a jornada laboral els desplaçaments entre centres.

•Curs de monitor via Permís Individual de Formació.

•Que les persones de més de 55 anys no se'ls hi apliqui el 41 o que les despeses en pèrdua d'hores del mateix vagi a càrrec de l'Entitat.

•Formació de 40h d'algun curs lligat a l'oferta formativa de la FPT i que tingui relació amb 
l'ambit laboral d'aquestes treballadores.

•Escalat de despeses pel curs de formació que fos presencial (en relació als quilometres que la treballadora tingui que fer per desplaçar-se fins al lloc de formació)

• Fer extensiva la millora del 100% de l'IT durant els 90 primers dies a totes les treballadores afectades per aquest 41.

                                                     Resultat d'imatges de vetlladores en lluita ccoo

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball