dimarts, 19 de novembre de 2019

Accidents laborals in intinere

Quan parlem d'accident laboral in intinere?

És el que pateixen les treballadores i treballadors a l'anar o tornar al lloc de feina. Aquests hi han de complir una sèrie de requisits per ser considerat accident laboral in intinere.

  • Que es produeixin en el recorregut habitual i normal des del domicili al lloc de treball i viceversa.
  • Que es produeixi dins del temps que normalment s'inverteix al trajecte.
  • Que no hi hagi interrupcions entre el treball i l'accident per altres activitats d'interès personal. (si l’interrupció és breu i es pot considerar “natural” com petites compres, hi ha sentències favorables a considerar-ho accident in intinere)

Aspectes importants a tenir en compte:
S'haurà d'acreditar l'existència d'accident de treball. És per aquesta raó, que és molt recomanable tenir testimonis de l'accident. Es pot trucar a l'autoritat competent en cas d'accident de trànsit.

Quan es produeixi un accident in itinere s'ha d'acudir a la Mútua. Si l'accident és greu o es considera necessària l'actuació immediata, es pot acudir al Centre mèdic més proper i posteriorment acudir a la Mútua amb tota la informació.
En cas de disconformitat amb l'actuació de la Mútua o amb la determinació de la contingència d'aquesta, s'ha de fer constar en el llibre de reclamacions de la Mútua i que el doctor/a de la Seguretat Social valori la situació.


Si pateixes un accident laboral, truca'ns i t'assessorem!!

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball