dimecres, 11 de març de 2020

Indicacions i informacions sobre l'evolució del coronavirus COVID-19 respecte del món del treball.


En les darreres setmanes ha sorgit una certa preocupació social per l'evolució del coronavirus COVID-19, malaltia contagiosa sorgida a la Xina que ha afectat persones de diferents països.
Ahir, 9 de març, el Consell de Relacions Laborals de Catalunya va acordar un document de recomanacions per a empreses i persones treballadores sobre el coronavirus.
Respecte a aquesta informació:
*CCOO seguirà les recomanacions de les autoritats sanitàries amb la voluntat de contribuir responsablement a les actuacions de salut pública.

*CCOO defensarà la negociació col·lectiva de les mesures concretes de prevenció i reorganització que s’hagin de prendre en cada empresa.

*CCOO ha consensuat un document en el Consell de Relacions Laborals (CRL) format pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, i CCOO, UGT, FOMENT i PIMEC. Aquest document, del 9 de març de 2020, és revisable en funció de l’evolució de la situació. Demanem a totes les persones delegades de CCOO la seva col·laboració per seguir aquestes recomanacions.

*CCOO té la voluntat de mantenir tota l’activitat laboral i sindical que permetin les mesures de salut pública recomanades, reforçant la comunicació i l’acció digital per sostenir les accions que quedin afectades per mesures de prevenció, contenció o tractament de la malaltia.

Mantenim en tot moment el contacte amb les autoritats sanitàries i laborals amb la voluntat de reaccionar amb diligència als canvis que es puguin produir en la situació. Informarem amb rapidesa a totes les persones delegades de CCOO.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball