divendres, 24 d’abril de 2020

Com calcula l'entitat la complementació del 15% al ERTE?

Us expliquem com calcula l'entitat el complement del 15% del SEPE, ja que no és una quantitat fixa ni igual per categoria, centre de treball, ni temps de treball.

La quantitat que es cobra del SEPE és calcula fent la mitjana de la base reguladora dels últims 180 dies. La base reguladora inclou tant el salari base, com els plusos i complements, com les pagues extres. D'aquesta mitjana es cobra el 70%.

Per tant, en el cas de que alguns mesos fem algun tipus de  feina no fixa (sortides, alguna suplència de major categòria,, etc...) la base reguladora d'aquell mes pujarà i per tant la mitjana. És a dir, cobrarem una mica més del SEPE.

L'entitat calcula el 85% que la treballadora hauria d'haver cobrat a la nòmina de març de manera fixa, i fa la resta amb el que realment cobrarà del SEPE.

Per tant, el complement que paga l'entitat és un càlcul individual, i no és igual per totes les persones afectades al ERTE.


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball