dilluns, 6 d’abril de 2020

ERTO al personal d'estructura de la Fundació Pere Tarrés

La Fundació Pere Tarrés ha fet un ERTO  per causes productives que afecta a oficines de Numància, Santaló i Carolines, Tarragona, Mallorca i Madrid.
Entre les mesures de millora que ha signat amb la Representació dels Treballadors s'inclou:

  • Complementar amb un  mínim del 15% del sou la prestació del SEPE. Cap complement del Sepe deixarà per sota dels 100€ jornada completa.
  •  La generació de vacances el temps de  duració de l'ERTO
  • Pagament íntegre de la pagues extres.

Què hem fet com a Comissions Obreres durant el període de negociació?


  • Demanar i obtenir una reducció de la quantitat de personal afectat per l'ERTO.
  • Que la millora de complementarietat econòmica en nòmina no es situes en cap cas per sota dels 1000 euros, i protegir d'aquesta manera els salaris més baixos.
  • Sotmetre la nostra firma a l'acord a una consulta telemàtica del conjunt de l'afiliació de la Secció Sindical i de les treballadores d'oficines afectades.

Igualment com a Secció Sindical de Comissions Obreres seguirem demanant que no es doni un greuge comparatiu dins de la plantilla i s'incloguin mesures d'acompanyament per a les més de 800 treballadores d'intervenció afectades per l'anterior ERTO forçòs.Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball