dijous, 14 de maig de 2020

Comencen les Preinscripcions de Bressol en mig del Covid-19

Comencen les preinscripcions de bressol. A causa del Covid-19 és preveu que es facin de manera telemàtica, però es dona la opció de fer-les en mode presencial demanant cita prèvia.

Que ha de facilitar l'entitat a les treballadores:  
guants, mascaretes quirúrgiques, pantalles protectores facials, i gel hidroalcòlic.
S'ha de preveure la neteja dels espais i del material utilitzat.

Ampliem informació👇:
En el següent enllaç podeu consultar el document de la generalitat amb les instruccions per portar a terme les preinscripcions.

Pel que fa a les mesures d organitzatives i prevenció en la preinscripció presencial:


Participació del nombre de treballadors mínim 
Recomanacions: En els centres amb fins a 80 sol·licituds: màxim 3 treballadores. Una d'aquestes és destinarà a les tasques d’organització de la gent que acudeixi al centre i la gestió de la cua, per tal de garantir que tothom es renta les mans amb solució hidroalcohòlica en entrar al centre i que es manté la distància de 2 m. entre persones en tot moment.

Neteja diària dels espais i del material utilitzat (ordinadors, telèfon...) utilitzats en els centres i neteja periòdica (diverses vegades al dia de les superfícies de major contacte: taules, cadires, poms portes...).Caldrà garantir especialment la desinfecció del material sempre hi hagi un canvi de torn o de treballador i com a mínim 1 vegada al dia.

Organització dels espais que permeti el manteniment de la distància de 2 m. necessària entre les persones en totes les situacions. Valorar la possibilitat de senyalitzar a terra les distàncies de 2 m. 

Ventilació periòdica de les instal·lacions 

Instal·lació de mampares separadores de protecció 

Utilització de mascaretes quirúrgiques, de pantalles protectores facials i de guants per personal que faci atenció al públic, així com de gel hidroalcohòlic

Difusió a tot el personal de les instruccions sobre les mesures a prendre (distanciament, higiene, mesures d’autoprotecció, reduir el contacte amb la documentació), i preveure la difusió a la porta principal de les normes d’higiene necessàries.
Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball