dissabte, 2 de maig de 2020

INFORMACIÓ AJUTS


INFORMACIÓ SOBRE L'AJUT EXTRAORDINARI DE 200€ PER A PERSONES AFECTADES PER LA SITUACIÓ DE CRISI OCASIONADA PER LA COVID-19

El Govern de la Generalitat ha aprovat una prestació d’urgència per a subministraments bàsics per a persones afectades per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19.

Es tracta d’un ajut d’un únic pagament de 200€ que podran sol·licitar les persones treballadores per compte propi i per compte aliè, amb càrregues familiars, que acreditin una minva dràstica i involuntària en els seus ingressos com a conseqüència del COVID-19.

Requisits:
  • Ésser major de 18 anys.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Estar afectat per un ERTO, o bé haver-li estat extingit el seu contracte de treball de caràcter temporal com a conseqüència del COVID-19.
  • Haver patit una reducció involuntària de les seves rendes del treball o de la seva facturació del total dels mesos de març i abril de 2020, superior al 30% en comparació amb el mateix període de l'any anterior, com a conseqüència dels efectes de la COVID-19. En el cas de persones amb una antiguitat en el seu darrer contracte de treball inferior a 1 any, la comparació es realitzarà amb la mitjana dels resultats mensuals des de la data d'inici efectiu del lloc de treball o de l'alta per compte propi, respectivament.
  • Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant els mesos de març i abril de 2020 han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. A aquest efecte, es computen els ingressos econòmics de totes les persones que formen la unitat familiar.
  • La persona sol·licitant ha de tenir familiars que convisquin amb ella i al seu càrrec.
  • Només es pot presentar una sol·licitud per unitat familiar


Terminis

El termini per sol·licitar la prestació és del 30 d'abril fins que s’exhaureixen els fons destinats a la prestació.

Tràmit

Aquesta prestació es podrà sol·licitar per internet a través de la pàgina web del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies .

Pots comprovar si compleixes els requisits per accedir a l’ajut en aquest enllaç: https://web.gencat.cat/ca/tramits/formulari-subministraments/index.html


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball