dilluns, 25 de maig de 2020

Possicionament CCOO davant l'obertura de les Escoles Bressols

RETORN ALS CENTRES EDUCATIUS 

Des de CCOO volem assenyalar, amb total indignació, la falta de respecte amb la qual es tracta al primer cicle d’Educació Infantil.

En l’etapa educativa 0-3 anys, és imprescindible l’atenció directa i  atendre les necessitats bàsiques (contacte corporal, consolar un plor, curar un mal, vestir-desvestir, acompanyar el descans…). El joc dels infants petits, i la seva necessitat de moure’s de tocar, de llepar, d’explorar, enfilar-se, apilar, encaixar, construir, relacionar-se els uns amb els altres són activitats necessàries per al seu desenvolupament i fonamentals pels seus aprenentatges.  La necessitat d’afectivitat entre ells, un petó, una abraçada, com pensen que mantindran les distàncies de seguretat?

No se’ls pot demanar contenir les emocions ni limitar el desenvolupament de les seves capacitats, els infants no entenen de distàncies ni de mascaretes.  

La higiene sempre ha estat un factor primordial d’aquesta etapa, ara s’ha d’incrementar de manera exponencial per assegurar un estat de desinfecció idoni. Així mateix s’ha de valorar la conveniència de mantenir a l’abast dels infants determinades joguines i materials, que fins ara, han estat d’ús quotidià.

Aquesta etapa té una importància essencial per als infants i ells són els que han de fer decidir les actuacions de les autoritats sanitàries i educatives.

No s’entén que infants que fa quasi tres mesos han estat confinats amb les seves famílies, els han assenyalat com a portadors d’alt risc, han estat allunyats dels avis i de les persones de referència i ara sembla urgent el seu retorn a les escoles.

No és admissible l’obertura del 0-3 abans del setembre! 

Sotmetre als infants a un nou període d’adaptació amb unes circumstàncies poc adients des del punt de vista sanitari i pedagògic és inadmissible. Mantenir els dos metres de seguretat és impossible. La utilització per part del personal educador de determinats EPIs seran uns elements incomprensible pels infants.

Les mesures d’incorporació proposades a partir de l’1 de juny per aquells centres que estan en territoris en fase 2 amb un màxim de cinc alumnes per aula i en un horari de 9 a 13h. Es planteja per atendre una necessitat de conciliació?  Es vol experimentar per veure com respon el sistema per poder concretar com es farà al setembre? 

Des de CCOO volem fer una defensa sòlida de la labor realitzada pels professionals de l’etapa de 0-3 anys i de la importància fonamental de valorar aquesta etapa com a base de l’educació dels nostres infants. Reduir-la a un valor purament assistencial és menysprear el treball de tots professionals i la tasca pedagògica que es realitza.

Des de CCOO exigim que el Departament d’Educació retiri la seva decisió d’obrir els centres de 0-3 anys abans del setembre, amb el ben entès, que les treballadores d’aquest cicle tenen una feina ingent remodelant els espais, adequant els materials i establint les activitats dels infants per afrontar amb les màximes garanties sanitàries i educatives la nova normalitat del curs 2020- 2021


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball