dijous, 4 de juny de 2020

Càlcul del pagament del SEPE amb dos feines

Segons l'art. 270.4 de la RDLegislativo de la Seg. Social 8/2015, quan un treballador/a té dues feines a temps parcial el càlcul per saber la prestació en cas de pèrdua d'un dels llocs de feina és sumant les bases de cotització de les dues feines i a partir d'aquí fer la proporció en funció del lloc de treball que continua vigent.

Què ens estem trobant?

- El SEPE només està comptabilitzant la base reguladora de la feina en ERTO. Tot i que sí que fa la proporció del temps treballat. Això genera una doble discriminació, ja que es fa una proporcionalitat sobre un sou que ja és reduït al ser a temps parcial. 

Entenem que ha de ser un error, i esperem que s'obrin vies efectives al SEPE per poder fer les reclamacions oportunes de quantitat.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball