dijous, 4 de juny de 2020

Obertura dels centres: mesures de conciliació familiar.


El RD 8/2020 de 17 de març estableix les següents mesures de conciliació familiar en l’àmbit d’aquesta emergència sanitària. 

Fins ara fèiem teletreball, però ara que hem d’incorporar-nos als centres, cal recordar que tenim dret a adaptació de l’horari i reducció de la jornada de treball, per cura de familiars fins a segon grau.

  • L’adaptació de jornada és la distribució del temps de treball, jornada flexible, partida o continuada, canvi de forma de la prestació del treball a distància o qualsevol altre canvi al qual l’empresa s’avingués. La mesura té un caràcter temporal i ha de ser proporcionada.
  • La reducció de jornada és la disminució d’aquesta dins del marc horari de cada treballador, amb la corresponent reducció del salari. Per acollir-nos a la reducció ha de ser per cura d’un menor de 12 anys, d’un discapacitat o per atenció a un familiar de fins a 2n grau. La reducció s’ha de comunicar amb 24 hores d’anticipació a l’empresa i pot arribar a ser del 100% de la jornada en aquestes circumstàncies excepcionals.
Qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb nosaltres


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball