dilluns, 14 de setembre de 2020

41 vetlladores

Temps de lectura 2"

S’ha iniciat el període de negocions per a la modificació d’hores en el col.lectiu de vetlladors/es. Enguany la composició de la RLT inclou tant a representants de Numància(que representa als/les treballadores de Catalunya Central i Vallés Occidental) com de terres de l’Ebre.

Saludem aquesta ampliació en la representació com la realització d’un històric en el temps que Comissions Obreres li hem fet arribar a l’entitat en repetides ocasions. Això anirà en benefici del diàleg socials i millora la representació territorial.

Com en altres cursos el llistat de persones afectades és una de les informacions que més canvia en el temps. Aquest llistat pot variar en funció que els serveis territorials donin més hores(via informes favorables del CRAE)i possibles moviments de personal(sic).

Com a Comissions Obreres reiterem un curs més la necessitat per part de l’entitat de donar una informació que inclogui el total d’hores per territori i el nombre d’hores del curs passat. D’altre manera si seguim tenint només accés a les hores donades al principi de curs,no sabem si hi han hagut persones en el llistat que hagin patit modificacions o perdua d’hores en la seva jornada laboral.

Comissions Obreres vetllarem pel compliment del temps de negociació (fins a 15 dies segons l’art.41.3 de l’ET) ,malgrat la pressió per part de l’entitat, per escurçar al mínim els períodes de negociació. Si es manté el període de negociació establert la modificació es farà efectiva a partir del dia 25 de Setembre. Es degut a a això que es generen dues nòmines: una cobrant amb l'horari del curs passat i del 25 fins a final de mes cobrant respecte de les noves hores.

Com a sindicat de classe repetirem el format de consulta vinculant a les treballadores afectades, per decidir el sentit de la signatura de les nostres delegades. Una consulta que enllaça amb les pràctiques assemblearis en la vida interna del sindicat i que vol empoderar a un col.lectiu que curs rere curs veu afectades les seves precàries condicions laborals. 

Resultat d'imatges de vetlladores en lluita


 

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball