dimarts, 8 de setembre de 2020

Reivindicació del lleure en l'àmbit escolar. Inici de curs 2020-2021El menjador escolar és ara més que mai  un element essencial  que permet tant l’equilibri nutricional dels infants com la conciliació familiar, i ocupa un espai molt important en l’educació emocional i no formal dels infants. Espais més lliures i no guiats on s’aprèn a socialitzar, a resoldre conflictes i a créixer.

Tot i la importància d’aquest servei escolar, no podem oblidar que les treballadores i treballadors de menjador, de l’aula matinal i les extraescolars treballen molts cops en condicions precàries de jornades parcials i fraccionades, i amb contractes fixos-discontinus.  Aquestes treballadores porten des del 13 de març en ERTO, amb les dificultats que s’ha tingut pel cobrament d’aquest, moltes d’elles encara no han cobrat o han cobrat quantitats equivocades, i s’estan trobant amb moltes dificultats per solucionar-ho.

Tampoc oblidem que  les negociacions del conveni col·lectiu van quedar congelades per la covid-19, i de moment no hi ha previst cap millora de salari de cara al 2020.

És per aquesta raó que reivindiquen el reconeixement de la  nostra tasca de treballadors i treballadores del lleure, i exigim:

Mesures complementàries que garanteixin la seguretat d’infants i treballadores i treballadors del menjador. 

Actualment les úniques mesures plantejades pel govern a l’hora del menjador és deixar una cadira al mig entre grups que no siguin “bombolla”. 

Estem parlant de menjadors  ja saturats  i massificats de per si.. És el moment de posar una normativa clara que doni seguretat tant a treballadors com a famílies, i que la incertesa davant del COVID-19  no repercuteixi en llocs de feina.

Què demanem des de CCOO?: 

  • Baixades de ràtios. Que permetin el control de les mesures de seguretat.
  • Torns generalitzats  a tots els menjadors ampliant l’horari dels treballadors/es actuals.
  • Utilització de diferents espais per evitar aglomeracions i massificació als menjadors.
  • Constitució de la mesa paritària de salut laboral per concretar les mesures de seguretat necessàries. Mascaretes FFP2, per la inviabilitat de mantenir les distàncies de seguretat, sobretot amb infants amb NEE i en l’espai de menjador donat que els infants no porten les mascaretes. 
  • Tenir en compte el personal vulnerable, adaptant els llocs de feina o accedint a baixes per risc laboral.

Estabilitat salarial i contractual

  • Creació d’una mesa sectorial per valorar i anticipar-se als diversos escenaris i problemàtiques.
  • Manteniment de salari en cas de confinament del grup bombolla o de tota l’escola o institut.

Continuar les negociacions del conveni col·lectiu per la recuperació salarial del sector.

També dins l’àmbit educatiu trobem dos col·lectius especialment sensibles per la seva invisibilitat i per la seva precarietat. D’una banda tenim el personal de suport educatiu de les Escoles Bressol de l’IMEB i d’altra tenim el personal vetllador.

El primer grup de treballadores, que com la gran part del sector, és un grup molt feminitzat i que sovint no té massa visibilitat es troba en una situació d’incertesa a pocs dies de començar el curs degut a que l’ajuntament va treure una nota de premsa el 28 d’Agost on afirma que “…es complementarà amb 3h. més de d’educadores de suport educatiu durant el dia …” Dons bé, a dia d’avui ni les empreses gestores ni les pròpies persones treballadores no han rebut cap informació respecte aquesta informació.

Finalment trobem el col·lectiu de vetlladores que té una situació endèmica que fa que quan s’acosta el mes de setembre arribi el moment del que ja s’ha convertit en una malaurada tradició, la negociació de la compensació que rebran gran part d’aquest col·lectiu per la retallada d’hores que any rere any realitza el departament d’Educació. Cada any han de veure com es van fraccionant més les seves jornades i han de realitzar la seva tasca en 2 o més centres diferents per tal de poder ingressar un sou mínimament digne.

Per això convoquem a totes les treballadores de l’educació a una concentració el 9 de setembre a les 12 hores a la plaça del Rei. 

Volem donar veu a totes les realitats, especialment a les més precàries, per sortir amb més força a defensar les nostres condicions de treball i una educació segura per a tothom!
Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball