dimarts, 24 de novembre de 2020

ERTO impediment /limitació extraescolars i sales d'estudi

L'empresa a comunicat a la  RLT, l'inici d'un expedient de regulació temporal d'ocupació a causa de les restriccions proposades per la Generalitat com a mesures de contenció de la pandèmia. 

Aquest expedient és forçós, el que vol dir que no requereix negociació amb la RLT, només d'informar. Estarà regulat pel Real Decret llei 30/2020, que diferencia entre ERTO de d'impediment i de limitació. La diferència entre un i l'altre només implica diferencies en l'exoneració de les quotes patronals de l'entitat.

Pel que fa al contracte públic que l'Ajuntament té amb la FPT per gestionar les Sales Nocturnes, al març del 2020 amb el confinament, el Real Decrete Ley 8/2020  obligava a les administracions  a pagar a les empreses gestores dels seus serveis els sous dels treballadors/es sempre i quan l'empresa no els poses en ERTO. Al decaure l'estat d'alarma aquest decret i norma ja no és vàlida. Al suspendre l'ajuntament el contracte, l'entitat passa directament a posar als treballadors/es en ERTO forçós.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball