dimarts, 22 de desembre de 2020

A partir de l'1 de gener del 2021 s'igualen els permisos dels dos progenitors.

 A partir de l'1 de gener del 2021 s'equipararà el permís de la mare biològica i l'altra persona progenitora.

Podran gaudir de 16 setmanes de permís per maternitat/paternitat. 

  •   6 setmanes obligatòriament i ininterrompudament  després del part,  
  •   La resta del permís, en períodes setmanals tant acumulatius com de manera interrompuda, fins que l'infant compleixi 12 mesos.
  • S'ha de comunicar amb 15 dies d'antelació a l'empresa.

El permís de lactància és considerat un permís individual de les treballadores i treballadors. Recordeu que tots i totes les treballadores de la Fundació Pere Tarrés tenim el dret de l'acumulació de la lactància en 30 dies naturals.


Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball