dimarts, 15 de desembre de 2020

Treball a distància

Des de CCOO fa anys que intentem posar sobre la taula de negociació el tema del teletreball. Abans de la COVID, proposàvem implantar-lo més com una mesura de conciliació i de trobar avantatges als treballadors/es. Sempre hem trobat reticències de l'entitat per negociar cap mesura fora del presencialisme.

A partir del 13 de març del 2020, la situació de la pandèmia ha obligat a l'entitat a prendre mesures de teletreball pels treballadors/es de l'estructura.  Un fet que en un principi havia de ser aïllat i puntual, i que  els treballadors/es  van assumir pel moment de pandèmia que es vivia, ara per ara ja portem 6 mesos i no sembla que canviï en un període curt de temps.

Aquesta tardor el govern va aprovar la nova llei de teletreball  REGULAT EN EL RDL 28/2020 .
Aquesta norma a la seva disposició tercera explicita que no és d'aplicació per la situació del treball a distància adoptat com a mesura de contenció sanitària  i que per tant en aquests casos ens hem de regir per “la normativa laboral ordinària”. 

I que diu la normativa ordinària: SÍ que especifica que les empreses estan obligades a dotar i a mantenir els mitjans, els equips, les eines i els consumibles necessaris. Al mateix temps, la negociació col·lectiva ha d’establir la forma de compensació de les despeses derivades per a la persona treballadora d’aquesta modalitat de treball a distància, si n’hi hagués i no haguessin estat ja compensades.

Quina situació tenim a l'entitat?
L'última reunió dels tres comitès amb l'entitat (Numància, Santaló i Carolines), l'entitat nega la seva obligació a compensació de despeses derivades del treball a distància. S'escuda en la gran inversió realitzada per poder posar a disposició de tots els treballadors/es ordinadors (mitjans, equips per realitzar les tasques)... i ens informa de que aquell treballador/a que necessiti equipament per mantenir l'ergonomia (ex: cadires, ...) pot parlar-ho amb el coordinador/a i passar a buscar-lo. 


Des de CCOO, considerem que tot i els moments complexes que estem visquen, aquesta manera de procedir sobre els mitjans, els equipaments i la compensació no són les adequades. No podem traslladar una obligació de l'entitat que ha de ser negociada amb la RLT, per una petició personal de cada treballador/a que pot arribar a implicar arbitrarietat.

CCOO seguirem insistint per poder arribar a un acord sobre treball a distància tant a l'entitat com al Comitè.

Subscribe to our mailing list

* indicates required
Sector de treball